Баишев Университеті

Баишев Университет

План открытых онлайн уроков на 2020-2021 (I полугодие) учебный год

Оқытушының аты-жөні Ғылыми дәрежесі, атағы Пән атауы ББ, курс, топ Тақырып атауы Сабақ түрі Өткізілетін күні Уақыты, идентифика торы, паролі Кафедра атауы
1. Телибекова И.М. з.ғ.к., профессор ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім) Құқықтану 2 курс   Азаматтар азаматтық құқықтардың субьектілері ретінде дәріс 11.09.2020 11.10-12.00/ 7099799575 Құқық және жалпы білім беру пәндері
2. Туремуратова Г.Т. х.ғ.к. аға оқытушы Химия МГІ — 201 Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары зертханалық 21.09.2020 10.00-10.50/ 9407918719 Ауыл шаруашылық және экология
3. Конысбаева Ж.О PhD, аға оқытушы Сәулет және конструкция 1 (екінші тілде) Құрылыс-201 Конструктивные решения гражданских зданий дәріс 28.09.2020 10.00-10.50/ 2601255249 Дизайн және құрылыс
4. Сұлтамұрат Г.И т.ғ.к. доцент Мұнай-газ жабдықтарын тоттанудан қорғау МГІ-401 Металдардың химиялық коррозиясы дәріс 29.09.2020 09.00-09.50 /6428046092 Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі
5. Исина Ш.А. аға оқытушы, магистр Педагогикалық психология ПжП-401 Мотивация – психологиялық категория ретінде дәріс 29.09.2020   9:00-9:50/ 7399851737 Педагогика және психология
6. Алманов Ж.Т. а.ш.ғ.к., аға оқытушы Машинаиспользоване в сельском хозяйстве Агрономия – 301 Орудия и машины предназначенные для посева дәріс 30.09.2019 11.10-12.00/ 3326640978 Ауыл шаруашылық және экология
7. Есенова К.Е   ф.ғ.к., доцент Ғылыми зерттеу негіздері Аударма ісі-401 Ғылыми зерттеу негіздері тәжірибелік 30.09.2020   12:10-13:00/ 7774808067 Шетел тілдері мен әдебиеті
8. Куракбай М. магистр, оқытушы Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері 3 курс, АжБ-302 Жүйелік, кездейсоқ қателіктер дәріс 02.10.2020 9.00-9.50/ 7431287325, 12345 Инженерия және көлік қызметтері
9. Шопанова Г.Е. магистр, аға оқытушы Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру сабак 3 курс, КПжЖҚТҰ-301 Жүк тарифтар дәріс 06.10.2020 10.00-10.50/ 3854352818, 12345 Инженерия және көлік қызметтері
10. Телибеков  Б.А. заң ғылымдарының  кандидаты Теория ОРД  Құқықтану 4-курс Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности дәріс 07.10.2020 10.00-10.50/ 74002389511 Құқық және жалпы білім беру пәндері
11. Қаршығина Г.Е. магистр, аға  оқытушы Статистика Қаржы — 201 Орташа шамалар және өзгерменің көрсеткіштері тәжірибелік 07.10.2020 11.00-12.00/ 7955795430 Есеп және қаржы
12. Гринько В.К. аға оқытушы Композиция-2 ГД-401 Выполнение инфографики формата А2 на тему: «Законы композициив современном графическом дизайне» тәжірибелік 09.10.2020 11.10-12.00/ 75635069194 Дизайн және құрылыс
13. Миралиева А.Ж. п.ғ.к., аға оқытушы Экспериментальды психология ПжП-401, 402 Эмпирикалық мәліметтерді жинау әдістері дәріс 12.10.2020 10:00-10:50/ 9019537764 Педагогика және психология
14. Исакулов Б.Р. т.ғ.к., аға оқытушы Құрылыс конструкциялары II Құрылыс-301 Құрылыс конструкциялары шектік жағдай бойынша дәріс 12.10.2020 08.00-08.50/ 8901141231 Дизайн және құрылыс
15. Таванова Н.М. магистр, аға оқытушы Қазіргі сандық технологиялар АЖ-301 Модельдік қосымшаны жасау және орнату жолдары дәріс 12.10.2020 09.00.-09.50/ 2935823184   Ақпараттық коммуникациялық технология лар
16. Бақытжанова Ж.Е. аға оқытушы, магистр Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі МДОжТ-301 Байланыстырып сөйлеуді дамыту әдістемесі тәжірибелік 13.10.2020 08.00-08.50/ 3982089151 (6335) Педагогика және психология жұмыстан шығып кеткен
17. Космагамбетова А.Б. аға оқытушы Қабаттың мұнайбергіштігін арттыру әдістері МГІ-401 Термиялық әдістің физикалық негіздері тәжірибелік 14.10.2020   10.00-10.50/ 5884100180 Геология, мұнай-газ, тау-кен ісі жұмыстан шығып кеткен
18. Кожабергенова А.С. магистр аға оқытушы Экологиялық жобалау Экология 401 Инвентаризация зертханалық 14.10.2020   9.00-9.50/ 4069439543 Ауылшаруашылығы және экология
19. Комарова Д.Т. магистр, аға оқытушы Педагогикалық шеберлік ПжП-402 Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде тәжірибелік 21.10.2020   9:00-9:50/ 6194625820 Педагогика және психология
20. Барбосынова Г.Е магистр, аға оқытушы Ландшафты дизайн СД-301 Разработка ландшафтного дизайна жилых участков дәріс 26.10.2020 12.10-13.00/ 3561953819 Дизайн және құрылыс
21. Даулетова С.С. магистр, аға оқытушы Термодинамика және жылу техникасы МГІ-301 Конвекциялық жылу алмасу дәріс 26.10.2020   09.00-09.50/ 287 4921365 Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі
22. Абакаева З.Х. э.ғ.к. Финансовый анализ ЕжА 301 Анализ показателей доходности организации дәріс 27.10.2020 10.00-10.50/ 8330585207 Есеп және қаржы
23. Танирбергенова С.К. п.ғ.к., аға оқытушы Костюм жобалау-4 КД-502 Сахналық «Батыр қыз костюмдерінің нобайларын жобалау» тәжірибелік 29.10.2020 10.00-10.50/ 9565247946 Дизайн және құрылыс
24. Мамбеталина А.А. магистр, аға оқытушы Психологияны оқыту әдістемесі ПжП-302 Психология бойынша оқу сабақ формалары және оларды жүргізу әдістемесі тәжірибелік 29.10.2020   10:00-10:50/ 5392599285 Педагогика және психология
25. Майдангалиева Ж.А.   PhD, доцент Русский язык УиА -101 Мои увлечения тәжірибелік 30.10.2020 12:10-13:00/ 2194089095 Шетел тілдері мен әдебиеті
26. Жұмабек Т.С. магистр, аға оқытушы Математиканы оқыту әдістемесі БОПмӘ-301 Шамалар және өлшем бірліктер дәріс 03.11.2020   12:10-13:00/ 3710435923 Педагогика және психология
27. Казкеев Е.Т. б.ғ.к., аға оқытушы Биологияны оқыту әдістемесі Экология 401 Сабақтан тыс жұмыстар дәріс 04.11.2020 10.00-10.50/ 255 306 9753 Ауыл шаруашылық және Экология
28. Кубанова Д.Б.   аға оқытушы, магистр Экономиканы мемлекеттік реттеу МжЖБ-201 Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу тәжірибелік 04.11.2020 11:00-11:50/ 3837958279 Экономика және басқару
29. Жылқыбаева Г. Ж. аға оқытушы Пайдалы қазба кен орындардың геологиясы ПҚКОБГ-301 Скарндық   кенорындар тәжірибелік 06.11.2020   09.00-09.50 /4570945551 Геология, мұнай-газ, тау-кен ісі
30. Есентаева Г.Н. магистр, аға  оқытушы Бухгалтерлік есеп \екінші оқыту тілінде/ Қаржы — 201 Учет долгосрочных активов тәжірибелік 06.11.2020 11.10-12.00/ 7968121966 Есеп және қаржы
31. Хабашева А.М. аға оқытушы, магистр Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі Қтмә-302 Жай  сөйлемнің  құрылымдық типтері тәжірибелік 06.11.2020 13.10-14.00/ 8223978354 Қазақ тілі мен әдебиеті
32. Ертазина С.С. аға оқытушы, магистр Шешендік өнер Қтмә-201 Асан Қайғының шешендік сөздері тәжірибелік 06.11.2020 11.10-12.00/ 5670535554 Қазақ тілі мен әдебиеті
33. Сартабанова А.А. магистр, аға оқытушы Сызба геометрия және инженерлік график КПжЖҚТҰ-101 Бұрандалы қосылыс дәріс 09.11.2020 11.10-12.00/ 3074091565, 12345 Инженерия және көлік қызметтері
34. Махамбетова У.К Т.ғ.д., доцент Құрылыс материалдары Құрылыс-201 Минералдық шикізат термиялық өңдеумен алынатын материалдар. Металл материалдар дәріс 09.11.2020 12.10-13.00/ 3280007653 Дизайн және құрылыс
35. Калиева А.А. магистр, оқытушы Автоматтандыру және басқару негіздері білім беру модулі(Автоматика және телемеханиканың теориялық негіздері, Автоматика құрылғылары мен элементтері, Жол датчиктері) АжБ-201 Рельс тізбектерінің мақсаты, негізгі элементтері, жұмыс режимдері тәжірибелік 10.11.2020 10.00-10.50/ 6789257847, 12345 Инженерия және көлік қызметтері
36. Калмагамбетова С.Р. магистр, аға оқытушы Мемлекеттік қызметшілердің мансабын басқару МжЖБ-402 Мемлекеттік қызметті өткеру және қызметтік мансап тәжірибелік 11.11.2020 10:00-10:50/ 6912908539 Экономика және басқару
37. Шукуров А.К.   э.ғ.к., аға оқытушы «Кәсіпкерлік негіздері» модулі (Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдастыру, Бизнес- жоспарлау) Қаржы-201 Бизнес жоспардың жалпы құрылымы және қысқаша мазмұны. Түйіндеме тәжірибелік 12.11.2020 13.10:14.00/ 8574177986,   Экономика және басқару
38. Жолдыбаев М.Е. аға оқытушы АЖ-дағы математикалық модельдеу АЖ-201 Сандық технологиялар   дәріс 16.11.2020 08.00-08.50/ 5157168105   Ақпараттық коммуникациялық технология лар
39. Жармагамбетова К.Т. магистр, аға оқытушы   Азаматтық құқықпен процестің өзекті мәселелері 4-курс Құқықтану Цивилисттік іс жүргізудегі дәлелдемелердің іс-жүргізу мәселелері тәжірибелік 17.11.2020   10.00-10.50/ 8728215048 Құқық және жалпы білім беру пәндері
40. Бимашева А.М.   магистр, аға оқытушы Грамматика ИЯ 301 Passive voice тәжірибелік 17.11.2020 10:00-10:50/ 6878792985 9vUkEN Шетел тілдері мен әдебиеті
41. Алдамжаров Н.Н. т.ғ.к., доцент Ремонт скважины МГІ-401 Наземные сооружения, оборудование  и инструмент дәріс 17.11.2020   10.00-10.50/ 6716361832 Геология, мұнай-газ, тау-кен ісі
42. Жубанова А.Е.   ф.ғ.к. Шетел тілі ЕжА 101 Sightseeing of the city. Native town тәжірибелік 17.11.2020 10:00-10:50 5197277589 654321 Шетел тілдері мен әдебиеті
43. Дадин А. Д. т.ғ.к., аға оқытушы Геоэкология Экология – 301 Жер жүйесін қалыптастырудағы тірі заттың маңызы мен рөлі дәріс 18.11.2020 9.00-9.50/ 3291604171 Ауыл шаруашылығы және экология
44. Мусиров Г.М.   э.ғ.к., доцент Ғылыми-зерттеу жұмысы МжЖБ -402 Ғылыми ақпаратты жинау тәжірибелік 18.11.2020 11.10-12.00 /4565817987 Экономика және басқару
45. Жақсығали Ш.И.   магистр, аға оқытушы Арнайы  мақсаттарға арналған тіл C1   ШТ-301 Customs and holidays тәжірибелік 19.11.2020 10:00-10:50/ 9696297784 Шетел тілдері мен әдебиеті
46. Сартова А.М. аға оқытушы Мұнай газ ісі негіздері МГІ-201 Мұнай және газды жинау және және дайындау тәжірибелік 20.11.2020   12.10-13.00/ 8149478868 Геология, мұнай-газ, тау-кен ісі
47. Кишкенебаев Р.У.   магистр, аға оқытушы Шетел тілі АІ 101 你叫什么名字? тәжірибелік 20.11.2020 10:00-10:50/ 4627030741 495208 Шетел тілдері мен әдебиеті
48. Байкелова Б.Ә. магистр, оқытушы Жалпы психология ПжП-201 Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы тәжірибелік 20.11.2020   10:00-10:50/ 238 888 53 04   Педагогика және психология
49. Нұрғазы Л.Қ. аға оқытушы HTML тегінің редакторы. MS Front Page HTMLредакторы.   АЖ-401 Web технология дәріс 23.11.2020 09.00-09.50 /2307762156   Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
50. Куатбек Г. магистр, аға оқытушы Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелері Құқықтану – 302 Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және қалпына келтіру тәсілдері дәріс 24.11.2020 9.00-9.50/ 2249364339 Құқық және жалпы білім беру пәндері
51. Ниязова Ғ.М. ф ғ.к., доцент Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі Қтмә-402 Шығарма тілін талдау сабақтары тәжірибелік 25.11.2020 11.10-12.00/ 5887481724 Қазақ тілі мен әдебиеті
52. Даулетова Р.С. магистр, аға  оқытушы Банктік маркетинг \ағылшын тілінде   Қаржы-301 Marketing communications at the bank тәжірибелік 26.11.2020 10.00-10.50/ 4777271001 Есеп және қаржы
53. Буктыбаева А.Б. а.ш.ғ.к., аға оқытушы Новые технологии возделывания масличных культур АГРО – 401   Технология возделывания рапса дәріс 26.11.2020 11.10-12.00/ 6573328634 Ауыл шаруашылық және экология
54. Имагамбетова А.А. магистр, аға оқытушы Педагогиканы оқыту әдістемесі ПжП-302 Педагогиканы оқытудағы білім беру технологиялары тәжірибелік 26.11.2020 11:10-12:00/ 9933489288 Педагогика және психология
55. Жумабаева Г. магистр, аға оқытушы Банковское право  Құқықтану 4 курс Правовое регулирование кредитных отношение дәріс 26.11.2020 9.00-9.50/ 3274488471 Құқық және жалпы білім беру пәндері
56. Тулегенова Г.Е.   магистр, аға оқытушы Язык для специальных целей (уровень С1)   ИЯ-301 The difficult children тәжірибелік 27.11.2020 11:10-12:00 2459660898 Шетел тілдері мен әдебиеті
57. Алиева А.М. т.ғ.к., доцент Инженерлік графика АжБ-101 Массив. Фаска салу.  Түйіндесу. Визуализация зертханалық 30.11.2020 11.10-12.00/ 6104963099, 590521 Инженерия және көлік қызметтері
58. Масабаева А.Н. аға оқытушы Мал шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық санитариялық сараптау ВС 301, 302 Ұша мен ішкі ағзаларды мал дәрігерлік санитариялық тексеру мақсаты, міндеті дәріс 30.11.2020 08.00-08.50/ 7358107527 Ауыл шаруашылығы және экология
59. Аустниязова Б.И. аға оқытушы Микроэлементы системы автоблокировки АиУ-401 Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры дәріс 02.12.2020 10.00-10.50/ 3503299381, 12345 Инженерия және көлік қызметтері
60. Ермекбаева Г.Г. аға оқытушы, магистр Қазақ тілін оқыту әдістемесі Қтмә-301 Орфография мен пунктуацияны оқыту әдістемесі тәжірибелік 04.12.2020 12.10-13.00/ 7753245101 Қазақ тілі мен әдебиеті
61. Шуриева А.Б. магистр, аға оқытушы Инклюзивное образование ПиМНО-301 Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ тәжірибелік 07.12.2020   10:00-10:50/ 713 423 55 35 Педагогика және психология
62. Қайырғалиева М.Г   э.ғ.к., доцент Экономика негіздері МГІ-301 Әлемдік экономика қызмет етуінің экономикалық негіздері дәріс 07.12.2020 10:00-10:50/ 7147122594 Экономика және басқару
63. Сабирова  Н.Ж.    магистр, аға оқытушы Шетел тілі (екінші) (В2) Аударма ісі-301 过新年/Жана жыл тәжірибелік 08.12.2020 10:00-10:50 936 967 7710 Шетел тілдері мен әдебиеті
64. Халымбек Ә.   магистр, аға оқытушы Тәжірибелік қытай тілі ШТ 201 过新年 тәжірибелік 09.12.2020 10:00-10:50 2771471555 123 Шетел тілдері мен әдебиеті
65. Досмагамбетова М. Б.   аға оқытушы Отандық және әлемдік мұнай өндіру МГІ-301 Әлем елдерінің мұнай-газ қоры дәріс 09.12.2020 09.00-09.50/ 7593757607   Геология, мұнай-газ, тау-кен ісі
66. Бухарбаев Ш.М. Э.ғ.к., доцент ҚР қаржы жүйесін валюталық реттеу «Қаржы» 2 курс Валюталық тәртіптемені ырықтандыру ұлттық валютаның айырбас бағамын тұрақтандырудың перспективалы бағыты дәріс 09.12.2020 14.10.-15.00/ 9818937855 Есеп және қаржы
67. Сейткалиева Н.Т. Магистр, аға оқытушы Аймақтық инвестициялық саясат МжЖБ-302 Ақтөбе облысының инвестициялық тартылымдылығы тәжірибелік 09.12.2020 9:00-9:50/ 2649189461 Экономика және басқару
68. Васич Б.К. п.ғ.к., доцент Методика обучения грамоте ПиМНО-301 Основные виды занятий по обучению грамоте тәжірибелік 11.12.2020 11:10-12:00/ 78927154418 Педагогика және психология