Перечень специальностей

Бакалавриат
6В01111
Педагогика және психология.
6В01211
Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
6В01311
Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6В01411
Құқық және экономика негіздері
6В01711
Қазақ тілі мен әдебиеті
6В01731
Шетел тілі: екі шетел тілі
6В02111
Дизайн
6В02311
Аударма ісі
6В04111
Мемлекеттік және жергілікті басқару
6В04121
Экономика
6В04131
Қаржы
6В04141
Есеп және аудит
6B04211
Құқықтану:Азаматтық-құқыққұқықтану
6B04212
Құқықтану : Қылмыстық-құқық құқықтану
6В05211
Экология
6В06111
Информатика
6В06121
Ақпарттық жүйелер
6B07111
Автоматтандыру және басқару: Көліктегі технологиялық процестердіавтоматтандыру
6B07112
Автоматтандыру және басқару: Мұнай-газ өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді автоматтандыру
6В07211
Мұнай-газ ісі
6В07221
Тау-кен ісі
6В07231
Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау
6В07311
Құрылыс
6В08111
Агрономия
6В09111
Ветеринарлық санитария
6В11111
Туризм
6B11311
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Темір жол көлігі
6B11312
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Автомобиль көлігі
Магистратура
7M01711
Қазақ тілі мен әдебиеті: Лингвист-зерттеуші
7M01712
Қазақ тілі мен әдебиеті: Педагог-әдебиеттанушы
7M01721
Орыс тілі мен әдебиеті
7M01731
Шетел тілі: екі шетел тілі
7M01732
Шетел тілі: екі шетел тілі
7M04111
Мемлекеттік және жергілікті басқару
7M04112
Мемлекеттік және жергілікті басқару
7M04121
Экономика
7M04122
Экономика
7M04131
Қаржы
7M04132
Қаржы