«Шетел тілдері мен әдебиеті» кафедрасы

Шетел тілдері мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі,
Педагогика ғылымдрының кандидаты, профессор
 Кафедра меңгерушінің қабылдау күндерінің
 
КүніУақыты
Дүйсенбі15.00-18.00 
Сейсенбі15.00-18.00  
Сәрсенбі15.00-18.00  
Бейсенбі15.00-18.00  
Жұма15.00-18.00 

Кафедра тарихы

       Кафедра 1998 жылы ағылшын тілі кафедрасы ретінде құрылды (14.09.98 ж. № 44 бұйрық бойынша). 2005 жылы кафедра атауы «Шетел тілдері» кафедрасы болып өзгертілді, кейіннен 2006 жылы «Шетел филологиясы және аударма» кафедрасы болып өзгертілді (23.02.05 ж. № 19/1-п бұйрық, № 60-бұйрық, 25.08.2006 ж.). 2007 жылы екі кафедраны біріктіру нәтижесінде «Филология» және «Шетел филологиясы мен аударма» кафедрасы «Филология және аударма» болып өзгертілді (20.08.07 ж. № 86-п). Баишев Университет Президентінің 03 Қаңтар 2019 жылғы бұйрығы бойынша «Филология және аударма» кафедрасы «Шетел тілдері мен әдебиеті» кафедрасы болып өзгертілді. Кадрларды даярлау күндізгі, қашықтықтан және сырттай оқу түрлері бойынша жүргізіледі: 6В01731 – «Шет тілі: екі шет тілі», 6В02311 –«Аударма ісі». Кафедрада БББ 7М01731 – «Шетел тілі: екі шетел тілі», БББ 7М01721 – «Орыс тілі мен әдебиеті» бойынша магистранттарды дайындайды. 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 26 адамнан тұрады: оның ішінде 2 доктор, 2 PhD докторы, 5 ғылым кандидаты, 14 магистр, 3 аға оқытушы бар. 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы: 

 1. Ергазина Алия Абдиромановна – кафедра меңгерушісі, п.ғ.к., профессор
 2. Кусанова  Бибигуль Хакимовна – ф.ғ.д., профессор
 3. Жанпеисова Назия Маденовна – ф.ғ.д., профессор 
 4. Есенова Кырмызы Есеновна – ф.ғ.к., доцент 
 5. Ахан А.Б. – PhD, аға оқытушы 
 6. Абильдаева Кениш Махановна – п.ғ.к., доцент 
 7. Нуржанова М.Н. — п.ғ.к., аға оқытушы 
 8. Cадыкова Сауле Алтынбаевна – PhD, аға оқытушы        
 9. Утенияз Марал Самадкызы – ф.ғ.к., аға оқытушы 
 10. Мухтарова Сандугаш Сабыржановна  — магистр, аға оқытушы 
 11. Кушанбаева Динара Тыныштыковна – магистр, аға оқытушы 
 12. Аймагамбетова Гульбану Аманкосовна – магистр, аға оқытушы 
 13. Жолмурзаева Райхан Байсалбаевна — магистр,аға оқытушы 
 14. Кишкенебаев Руслан Усенович – магистр, аға оқытушы
 15. Тулегенова Гульнур Ерсултановна — магистр, аға оқытушы
 16. Туржанова Г.Н. – магистр, аға оқытушы           
 17. Утепберген А.К. – магистр, аға оқытушы    
 18. Сабирова Нагима Жамбыловна – магистр, аға оқытушы 
 19. Жаксыбаева Кунзипа Капеновна — магистр, аға оқытушы 
 20. Вахитова Т.Ф. – магистр, аға оқытушы 
 21. Токпаева Ляззат Сабировна – магистр, аға оқытушы 
 22. Жақсығали Шолпан Исағалиқызы — магистр, оқытушы 
 23. Хасангалиева Б.К. – магистр, аға оқытушы     
 24. Кеншиликова А.А. – аға оқытушы    
 25. Танатова Р.К. — аға оқытушы      
 26. Пеннер Наталья Александровна – аға оқытушы, қос қызметте.

Ғылыми-зерттеу жұмысы   

     Шетел тілдері мен әдебиеті кафедрасы жоғары ғылыми әлеуетке ие. ПОҚ-тың ғылыми зерттеулері тіл білімінің, тіл тарихы мен теориясының, аударма теориясы мен тәжірибесінің, лингвомәдениеттанудың, жоғары оқу орны мен мектеп білім беру жүйесін реформалаудың өзекті мәселелеріне арналған. ПОҚ еңбектері отандық және шетелдік басылымдарда жарияланады:
     — Translating the Untranslatable: Challenges, Sticking Points and Struggles // Space and Culture, India 2019. Vol. 7 (1). June 2019. P. 250-263. (Scopus) URL: http://www.spaceandculture.in/index.php/spaceandculture/article/view/421/300 (Mukhtarova S., Karagulova B., Sideshova Z., Mukhtarov S., Yergazina A., Nasipov I.);
     — Bilingual education in former soviet country: perspective and problems // Bulletin of National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. ISSN 1991-3494 Vol 2, Number 378 (2019), 43-54 Clarivate Analytics https:// doi.org/10.32014/2019.2518-1467.39 UDC 316.335 (Vasic В., Kussanova В., Summers D., Maydangaliyeva Zh.);
     — Determining the opinions of special education teachers’ regarding the use of assistive technologies for overcoming reading difficulties // International Journal of Emerging Technologies in Learning. – 2019. – Volume 14. – No.22. – Р. 141-153. URL: https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11761/6145  (SCOPUS Q2) (19.10.2019 г.) (Mukaddes Sakalli Demirok, Nuket Gunduz, Aliya A. Yergazina, Zhumagul A. Maydangalieva, Elena L. Ryazanova).
     Жарияланған еңбектердің жиынтығы мен сипаты салмақты ғылыми-қолданбалы мәнге ие.
     Кафедраның ғылыми қызметі келесі бағыттардан тұрады: ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызметке қатысу, монографиялар дайындау, жетекші ғылыми журналдарда және басқа да басылымдарда және т.б. ғылыми мақалаларды жариялау.
     ПОҚ ғылыми зерттеулерінің нәтижелері монография түрінде шығарылады: «Социальная ответственность будущего педагога в интеркультурной деятельности университета» (Ергазина А.А., Актобе, 2018); «Suprasegmental Phonetics (English, Kazakh and Russian Languages)» (Кусанова Б.Х., Актобе, 2018); «Шығармадағы жергілікті атаулардың лингвомәдени сипаты (Ә.Кекілбаев)» (Есенова К.Е., Актобе, 2019).
     Кафедра ғалымдарының жемісті жұмыстары алғыс хаттармен, сыйлықтар мен грамоталармен, төс белгілермен бірнеше рет аталып өтті, оның ішінде: «ҚР Білім беру ісінің үздігі» (1992 ж.) және «Білім беру ісінің үздігі» (1996 ж.) – ф.ғ.д, проф. Жанпеисова Н.М.; «Ғылым мен білімнің еңбегі сіңген қызметкері» (2014 ж.) және ҚР Білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен (2008, 2018 ж.) – п.ғ.к., профессор Ергазина А.А. Сонымен қатар, 2018 жылы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен п.ғ.к., доцент Абилдаева К.М. және ф.ғ.к., доцент Есенова Қ.Е. секілді ұлағатты оқытушыларымыз да марапатталды.
     ПОҚ және ғылыми қызметкерлер Бәйішев Университеті бірқатар кәсіптік қауымдастықтардың, әртүрлі ғылыми мекемелер мүшелері болып табылады:
     Ергазина А. А. – 1) «Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау» сыныптамасы бойынша және «өнер және гуманитарлық ғылымдар» бағыты бойынша «Тілдер және әдебиет» сыныптамасы бойынша Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университеті секциясының мүшесі. 2) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама сарапшысы МҒТСҰ;
     Кусанова Б. Х. -1) Британдық кеңеспен бірге кәсіби даму орталығының мүшесі; 2) «шетел тілдері» дайындау бағыты бойынша ОӘБ мүшесі; 3) АЖРТА ұлттық сарапшысы.
     Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру білім беру саласындағы басым міндеттердің бірі ретінде қарастырылады. Кафедраның ПОҚ студенттер мен магистранттарды ғылыми қызметке белсенді түрде тартады. Сонымен, соңғы жылдары оқытушылар білім алушылармен бірге ондаған мақала басып, түрлі ғылыми іс-шараларға қатысты:

1- IV International Scientific-Practical Conference «The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology» (Istanbul, Turkey, 2019);

 1. — I Халықаралық жастар симпозиумы «Конвергенция знаний: традиции, сотрудничество, инновации» (Актобе, 2019);
 2. — IV бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция «Методологические и лингводидактические аспекты изучения языка и речи» (Самара, 2019);
 3. — байқауы «Педагогика сетевой личности» (Оренбург, 2019);
 4. — Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании» (Уфа, 2018);
 5. — Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Актобе, 2018).

     Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы ұйымдастыру білім беру саласындағы басым міндеттердің бірі. Кафедраданың бақылауымен «English club» ғылыми үйірмесі белсенді жұмыс істейді. Кафедра оқытушыларының ұйымдастыруымен жыл сайын ағылшын тілі бойынша олимпиадалар өткізіледі, сондай-ақ, студенттер республикалық, қалалық ғылыми жұмыстар байқауларына дәстүрлі түрде қатысады. «Кәсіби лингводидактика және заманауи аударма технологиялары» атты зертхана жұмыс жасайды, қызметі лингводидактика, аударматану саласындағы ғылыми зерттеулерді орындауға бағытталған.

Оқу-әдістемелік жұмыс

        Оқытушылардың кәсіби дағдыларын арттыру мақсатында семинарлар мен біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырылады. Оқулықтардың, оқу құралдарының жаңа буынын құру, арнайы курстар әзірлеу, білім беру мекемелерімен және кәсіпорындармен кәсіптік практикадан өту үшін іскерлік байланыстар орнату бойынша жұмыс жалғасуда. Кафедра қажетті ПОӘҚ, ОТС және электронды оқулықтармен толық қамтамасыз етілген.
        6В01731 – «Шетел тілі: екі шетел тілі», 6В02311 – «Аударма ісі» мамандықтарының күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің студенттері үшін практика базаларымен келісім шарт жасалды. Кафедраның ПОҚ мүшелері монографиялар, оқу құралдар, 50-ден астам оқу-әдістемелік құралдар, тест жинақтары және көптілді сөздіктер дайындады. Кафедра оқытушылары әзірлеген әдістемелік құралдары оқу үрдісінде қолданылады және оқу бағдарламалары мен стандарттарының заманауи талаптарына сәйкес келеді. 

Кафедра төмендегі білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлайды.

 1. — 6В01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі»;
 2. — 6В02311 — «Аударма ісі»;
 3. — 7М01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі»;
 4. — 7M01721 — «Орыстілі мен әдебиеті». 

6В01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі»
білім беру бағдарламасының миссиясы мен мақсаты

        6В01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның МИССИЯСЫ – шет тілдерін терең меңгерген (ағылшын және қытай) және жоғары кәсіби және ғылыми-зерттеу құзыреттілігі бар кадрларды даярлау, сол арқылы қазақстандық жоғары мектептің халықаралық беделін арттыратын және оның экспорттық ресурсын ұлғайту.
        6В01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның БІРЕГЕЙЛІГІ – білім алушылардың кәсіби деңгейін жетілдіруге мүмкіндік беретін шет тілдерін оқыту әдістемесінде заманауи тәсілдерді түсіну мен ұғынуға мүмкіндік беретін іргелі пәндерді оқып-үйрену болып табылады.
        6В01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның МАҚСАТЫ – болашақ мамандардың пәндік білімдерінің негізділігіне, кәсіби қызметтің жалпы әдіснамасына қол жеткізуге бағытталған кең базалық кәсіби дайындықты қамтамасыз ету, болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамыту, білім деңгейін одан әрі арттыру қажеттілігін қалыптастыру; әлемнің қазіргі тілдік суретін түсіну және ұғынуға; педагогикалық дағдылар мен іскерлікті жетілдіруге мүмкіндік беретін іргелі пәндерді оқыту.
        6В01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның МІНДЕТТЕРІкелесі бағыттар бойынша іс-шараларды жүзеге асыру болып табылады: 

 1. сапалы білім беру қызметін және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз ету;
 2. гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы білім жүйесін меңгеру;
 3. әлеуметтік-мәдени контекстке, коммуникативтік жағдайдың сипатына және қарым-қатынас қатысушыларының коммуникативтік интенциясына байланысты тілдік құралдарды қолдану және білім беру ережелеріне сәйкес шет тілдерінде байланысты пікірлерді тудыру және түсіндіру қабілетін қалыптастыру;
 4. оқытылатын тіл елдері туралы елтану, мәдениеттану және лингвомәдениеттану материалдарын; тілдердің өзара байланысы мен өзара байытылуы жағдайында паралингвистикалық және экстралингвистикалық элементтерді; мәдени релятивизм принциптерін, өзге тілді социумда қабылданған мінез-құлық модельдері мен нормаларын меңгеру. 
 • 6В02311 — «Аударма ісі»
 • білім беру бағдарламасының миссиясы мен мақсаты

        6В02311 — «Аударма ісі» БББ-ның МИССИЯСЫ – өндірістік, коммерциялық, басқару және басқа да салаларда кәсіби аударма қызметін жүзеге асыра алатын бәсекеге қабілетті маманды даярлаудан тұрады.
        6В02311 — «Аударма ісі» БББ-ның БІРЕГЕЙЛІГІ – білім алушылардың кәсіби деңгейін жетілдіруге мүмкіндік беретін аударматанудағы заманауи тәсілдерді түсіну мен ұғынуға мүмкіндік беретін іргелі пәндерді оқыту болып табылады.
        6В02311 — «Аударма ісі» БББ-ның МАҚСАТЫ – білім алушылардың теориялық және практикалық білімдерін кеңейту арқылы жан-жақты дамыған, білікті, бәсекеге қабілетті аударма кадрларын даярлаудан тұрады. Білім алушыларда алынған білімді нақты өндірістік-практикалық, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-басқару міндеттерін шешу үшін қолдану қабілетін дамыту. 6В02311 — «Аударма ісі» білім алушыларда белгілі бір аударма міндеттерін шешу үшін өзіндік жұмыс жүргізу дағдыларын, сондай-ақ тіларалық және мәдениетаралық коммуникация мәселелерін дамытуды көздейді.
        6В02311 -«Аударма ісі» БББ-ның МІНДЕТТЕРІ: 

 1. гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық ғылымдар және жаратылыстану ғылымдары саласындағы білім жүйесін меңгеру;
 2. оқытылатын тілдер елдерінің мәдениеті туралы білім жүйесін меңгеру;
 3. тарихи дамудың өнімі болып табылатын біртұтас тарихи қалыптасқан, типологиялық белгіленген, құрылымдық-жүйелік және функционалдық білім ретінде оқылатын тілдер туралы түсінік жүйесін меңгеру;
 4. аударма тілінде мәтін жасау кезінде тілдік материалды таңдау қабілетін қалыптастыру;
 5. аударма міндеттерін шешу үшін компьютерлік-бағдарламалық құралдарды және оларды қолдану әдістерін таңдауда бағдарлану қабілетін қалыптастыру;
 6. зерттеу қызметінің базалық дағдыларын қалыптастыру, аударма саласында заманауи ақпараттық және библиографиялық мәдениеттің негіздерін меңгеру. 
 • 7М01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі»
 • білім беру бағдарламасының миссиясы мен мақсаты

        7М01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның бакалаврларын дайындау МИССИЯСЫ: айқын кәсіби, гуманистік және аксиологиялық құрамдастары бар және еңбек нарығында сұранысқа ие, өздері таңдаған қызмет саласында толық құзыреттілікке ие, өзінің интеллектуалдық, кәсіби және ерік әлеуетін толық ашуға ұмтылатын және қоғамдық дамудың жалпы бағытына, сондай-ақ оның әлеуметтік және мәдени өмірінің түрлі нысандарына саналы қатынасымен ерекшеленетін жаңа үлгідегі кадрларды даярлау болып табылады.
        7М01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның БІРЕГЕЙЛІГІ білім алушылардың кәсіби деңгейін жетілдіруге мүмкіндік беретін шетел тілдерін оқыту әдістемесінде заманауи тәсілдерді түсіну және ұғынуға мүмкіндік беретін іргелі пәндерді оқу болып табылады: 

 1. — МББ жаңартылған білім беру мазмұны, Үштілділік жағдайында болашақ мамандарға қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған модульдерді қамтиды;
 2. — оқыту екі білім траекториясы бойынша жүзеге асырылады: «Қазіргі лингводидактика»; «Қазіргі лингвистика».

         7М01731 — «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның МІНДЕТТЕРІ келесі бағыттар бойынша іс-шараларды жүзеге асыру болып табылады:

 1. сапалы білім беру қызметін және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз ету;
 2. гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы білім жүйесін меңгеру;
 3. оқытылатын тіл елдері туралы елтану, мәдениеттану және лингвомәдениеттану білімін; тілдердің өзара байланысы мен өзара байытылуы жағдайында паралингвистикалық және экстралингвистикалық элементтерді; мәдени релятивизм принциптерін, өзге тілді социумда қабылданған мінез-құлық модельдері мен нормаларын меңгеру. 
 • 7M01721 — «Орыс тілі мен әдебиеті»
 • білім беру бағдарламасының миссиясы мен мақсаты

        7M01721 — «Орыс тілі мен әдебиеті» БББ-ның МИССИЯСЫ орыс тілін терең меңгерген, кәсіби және ғылыми-зерттеу құзыреттілігінің жоғары деңгейі бар кадрларды даярлау.
        7M01721 — «Орыс тілі мен әдебиеті» БББ-ның БІРЕГЕЙЛІГІ – білім алушылардың кәсіби деңгейін жетілдіруге мүмкіндік беретін жаңартылған білім беру мазмұны мен үштілділік контекстінде орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінде заманауи тәсілдерді түсіну мен ұғынуға мүмкіндік беретін іргелі пәндерді оқу болып табылады.
        7M01721  «Орыс тілі мен әдебиеті» БББ-ның МАҚСАТЫ – болашақ мамандардың пәндік білімдерінің негізділігіне, кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінің жалпы әдіснамасына қол жеткізуге бағытталған кең базалық кәсіби дайындықты қамтамасыз ету, болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамыту, білім деңгейін одан әрі арттыру қажеттілігін қалыптастыру; әлемнің қазіргі тілдік суретін түсіну және ұғынуға мүмкіндік беретін іргелі пәндерді зерделеу; педагогикалық дағдылар мен іскерлікті жетілдіруге мүмкіндік беретін орыс тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемелік негіздерін оқыту.
        7M01721 — «Орыс тілі мен әдебиеті» БББ-ның МІНДЕТТЕРІкелесі бағыттар бойынша іс-шараларды жүзеге асыру болып табылады: 

 1. тарихи дамудың өнімі болып табылатын біртұтас тарихи қалыптасқан, типологиялық белгіленген, құрылымдық-жүйелік және функционалдық білім ретінде оқылатын тілдер туралы түсінік жүйесін меңгеру;
 2. сапалы білім беру қызметін және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз ету;
 3. зерттеу қызметінің базалық дағдыларын қалыптастыру, тіл білімі мен әдебиеттану саласындағы заманауи ақпараттық және библиографиялық мәдениеттің негіздерін меңгеру;
 4. сөйлеу мәдениетін меңгеру;
 5. ғылыми-инновациялық қызметті дамыту;
 6. тұлғалық және пәндік рефлексия үздіксіз өзін-өзі дамыту қабілеті мен дайындығын қалыптастыру. 

Оқу-тәрбие жұмысы

        Ұзақ жылдық тарихында кафедра ұжымы студенттермен шығармашылық дамыған, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруға бағытталған тәрбие жұмыстарымен белсенді айналысады. «Студенттер қатарына қабылдау», «Наурыз», «КВН» және т.б. сияқты іс-шаралар өткізу дәстүрге айналды. Қазақстан туралы, сондай-ақ оқытылатын тіл елдері (Англия, АҚШ, Қытай) туралы терең ақпарат беретін және студенттер де берік білім беретін жалпылама тақырыптық сабақтар өткізіледі. Кафедра оқытушылары студенттерге оқу-ғылыми ортада білім алуға көмектеседі, кітапханаларға, мұражайларға, қала театрларына экскурсиялар ұйымдастырады. 

Материалдық-техникалық қамтамасыздандыру

        Шет тілдерін оқыту сапасын арттыру мақсатынд аағылшын және қытай тілдерін оқыту бойынша екі лингафондық кабинет жұмыс істейді. Оқытудың инновациялық технологиялары және лингафондық кабинеттерді бағдарламалық қамтамасыз ету сабақтарда студентке бағдарланған оқытуға бағытталған қазіргі заманғы әдістерді, ОТС қолдануға мүмкіндік береді. ОП-ның қосымша материалдары ағылшын тілінің виртуалды Оқу зертханасында (www.myenglish.online) оқыту әдістерін, формаларын, тәсілдерін әр алуан етуге, сабақ құрылымын бай әрі терең, ал педагогикалық еңбекті өнімді етуге мүмкіндік береді.

Модульдік білім беру бағдарламасы 7М01731 Шетел тілі: екі шетел тілі 
Модульдік білім беру бағдарламасы 7М01731 Шетел тілі: екі шетел тілі  

Түлек модулі 7М01731  Шетел тілі: екі шетел тілі 
Түлек модулі 7М01732  Шетел тілі: екі шетел тілі  

Даму жоспары 7М01731 Шетел тілі: екі шетел тілі
Магистірлік диссертация тақырыптары ОП 7М01731 Шетел тілі: екі шетел тілі,ОП 7М01732 Шетел тілі: екі шетел тілі
План повышения квалификации ППС на 2019 — 2020

Кафедра жаңалықтары