Баишев Университеті

Баишев Университет

Инструкции

Оқытушылар мен студенттерге арналған қашықтан оқыту технологияларын пайдалану туралы нұсқаулықтар.