Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6В01211

Уровень обучения

Бакалавриат


Форма обучения

Күндізгі

Продолжительность обучения

4 года / 3 года

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу саласында жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды  – білім беру жүйесі мен қоғам талабына сай реформа жағдайында кәсіби қызметке ынталанған жаңа буын педагогтарын даярлау.

Кәсіби қызмет түрлері:

1.Оқыту: оқу ақпаратын таратады, өз бетінше білім алуға үйретеді;

2.Тәрбиелеуші: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне қосады;

3.Әдістемелік: білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

4.Зерттеу: білім алушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру ортасын зерттейді;

5.Әлеуметтік-коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде әзірленген және игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады және студенттердің мына қабілеттерін сипаттайды:

1.осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету;

2.кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу;

3.әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;

4.оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;

5.оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6.ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану;

7.оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

8.академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну.

Жұмыс берушінің аты-жөніМекеменің атауыДаярлау бағытыЖұмыс берушінің ЖОО-ның жұмысына қатысу нысаны (ЖОО-ның алқалы ұйымы мүшесі, БББ әзірлеуші, рецензент, практиканттардың жетекшісі, қатысудың өзге түрі (көрсету)Байланыс деректері (телефон, эл. пошта, мекен-жайы)/Кафедра атауы
1Құлдан Шамшырақ СисенбіқызыАқтөбе қ,  «Бөлтірік» МДҰ меңгерушісі6В01211 -«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»БББ Құрастырушылар Ақтөбе қаласы , Юго-Запад-2, уч.216 Тел:+77051450245 E-mail: BOLTIRIKB@MAIL.RUПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
2Қожаева Гульнар СагитжановнаАқтөбе қ,  «Бопай» МДҰ меңгерушісі6В01211 -«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»БББ ҚұрастырушыларАқтөбе қаласы , Батыс 2, 7Б Тел: +77076284660 E-mail: Intzap@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»

Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6В01311

Уровень обучения

Бакалавриат


Форма обучения

Күндізгі / Күндізгі қысқартылған

Продолжительность обучения

4жж / 3 жж


Бастауыш білім беру саласындағы жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды – білім беру жүйесі мен қоғам талабына сай реформа жағдайында кәсіби қызметке ынталанған, өскелең ұрпақты оқытып және өзбетімен білім алуға үйрететін, жаңа буын педагогтарын даярлау.

Педагог. Бастауышсынып мұғалімі:

 1. Оқытушылық: оқу ақпаратын таратады, өз бетімен оқуға үйретеді.
 2. Тәрбиелік: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тартады.
 3. Әдістемелік: білім үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
 4. Зерттеушілік: білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделейді, білім ортасын зерттейді.
 5. Әлеуметтік – коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білімнің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асырады.

  Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде әзірленген және игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады және білім алушылардың мына қабілеттерін сипаттайды:

 1. осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету;
 2. кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу;
 3. әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;
 4. оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;
 5. оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары;
 6. ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану;
 7. оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну;
 8. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну.

Жұмыс берушінің аты-жөніМекеменің атауыДаярлау бағытыЖұмыс берушінің ЖОО-ның жұмысына қатысу нысаны (ЖОО-ның алқалы ұйымы мүшесі, БББ әзірлеуші, рецензент, практиканттардың жетекшісі, қатысудың өзге түрі (көрсету)Контактные данные (телефон, эл.почта, почтовый адрес)/ байланыс деректері (телефон, эл. пошта, мекен-жайы)/Кафедра атауы
1Латып Алиби ТурсынгалиулыАқтөбе қ,  №64 ЖББОМ КММ директоры6В01311-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»БББ Құрастырушылар Ақтөбе қаласы, Тауелсиздик, 4А Тел:+77132445807 E-mail: 64_shk@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
2Биманов Аян ТуребековичАқтөбе қ, №1 ЖББОМ КММ директоры6В01311-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»БББ ҚұрастырушыларАқтөбе қаласы, Гришин көшесі 72/3 Тел:+77132517970 Email: Schoola_1_2005@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
3Аркабаева Анар АмангалиевнаАқтөбе қ,  №64 ЖББОМ КММ директоры6В01311 -«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»Тәжірибе жетекшісі Ақтөбе қаласы, Тауелсиздик, 4А 87013946027 E-mail: 64_shk@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»

Педагогика және психология

6В01111

Уровень обучения

Бакалавриат


Форма обучения

Күндізгі/ Күндізгі қысқартылған

Продолжительность обучения

4 года / 3 года

Білім беру мекемелеріндегі оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың қазіргі әдістемелерін жәнет ехнологияларын және кәсіби мәнді жекетұлғалық сапаларды меңгерген, білім беру процесін психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыруға қабілетті педагог-психологтардыдаярлау.

Колледж оқытушысының еңбек қызметтері:

 1. Оқытушылық: оқу ақпаратын таратады, өз бетімен оқуға үйретеді.
 2. Тәрбиелік: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тартады.
 3. Әдістемелік: білім үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
 4. Зерттеушілік: білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделейді, білім ортасын зерттейді.
 5. Әлеуметтік – коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білімнің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асырады.

Білім беру саласындағы психологтың еңбек қызметтері:

 1. Оқу-тәрбие процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу.
 2. Білім беру үдерісі субъектілеріне психологиялық кеңес беру.
 3. Балалармен және білім алушылармен түзете-дамыту жұмыстары.
 4. Балалар мен білім алушылардың психологиялық диагностикасы.
 5. Білім беру процесі субъектілерін психологиялық ағарту.
 6. Психопрофилактика (білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу процесінде білім алушылардың психологиялық денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған кәсіби қызмет).

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде әзірленген және игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады және студенттердің мына қабілеттерін сипаттайды:

 1. осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету;
 2. кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу;
 3. әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;
 4. оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;
 5. оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
 6. ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану;
 7. оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 
 8. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну.

Жұмыс берушінің аты-жөніМекеменің атауыДаярлау бағытыЖұмыс берушінің ЖОО-ның жұмысына қатысу нысаны (ЖОО-ның алқалы ұйымы мүшесі, БББ әзірлеуші, рецензент, практиканттардың жетекшісі, қатысудың өзге түрі (көрсету)Байланыс деректері (телефон, эл. пошта, мекен-жайы)/Кафедра атауы
1Кукинбаев Самат ДәуренбековичАқтөбе облысы №74 ЖББОМ ККМ директоры6В01111 -«Педагогика және психология»Тәжірибе жетекшісі Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы Рауан елді мекені Құрылыс 10А +7(72) 21-43-65 Sh-gim47@mail.ru  Педагогика, психология және пәндік технологиялар»
2Испанова Айгул ЕсенгалиевнаКГУ КППК «Асыл Мирас» меңгерушісі6В01111 -«Педагогика және психология»Тәжірибе жетекшісі Ақтөбе қаласы, Мәнгілік  Ел, 7а Батыс-2 м-н, 87717430231 Asylmiras.aktobe@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
3Ким Татьяна ЛьвовнаЦентр развития «Жас Ұрпақ» меңгерушісі  6В01111-«Педагогика және психология»Тәжірибе жетекшісі  Ақтөбе қ. Марат Оспанова, 123 +77019823213 Ольга Сергеевна zhasurpaqinc@gmail.comПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
4Ержан Бақытбек Диханбайұлы№35 ОМ ККМ директоры6В01111-«Педагогика және психология»БББ рецензент​ Ақтөбе қ. 11-й микрорайон, 145 +7 (7132) 44‒59‒17 35.ai.kz@mail.ru  Педагогика, психология және пәндік технологиялар»
5Умирбекова Сауле РахимовнаАқтөбе қаласының физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі директоры6В01111 -«Педагогика және психология»БББ рецензент Ақтөбе қаласы, Батыс шағын ауданы 8 (7132) 70 47 80 @akb.nis.edu.kzПедагогика, психология және пәндік технологиялар»