Қылмыстық-құқық

6В04212

Уровень обучения

Бакалавриат


Форма обучения

Күндізгі / Күндізгі қашықтан оқыту

Продолжительность обучения

4 жыл/ 3 жыл

Әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар мен кәсіпорындарда азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда экономикалық жағдайда жұмыс берушілер тарапынан сұранысқа ие, нарықтық жағдайларға сәйкес заң шығару қызметін, құқық қолдану, ұйымдастыру-басқару сараптамалық-консультативтік және ғылыми-зерттеу қызметтеріне қабілетті азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қабілетті, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру

Құқықтық нормаларды іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде әзірленген және игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады және студенттердің мына қабілеттерін сипаттайды:

1.осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету;

2.кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу;

3.әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жи-науды және түсіндіруді жүзеге асыру;

4.оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және прак-тикалық білімді қолдану;

5.оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қа-жетті оқыту дағдылары;

6.ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану;

7.оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну.

Конырбаев Сағымбай АкбаровичОблыстық адвокаттар алқасы6В04211/ 6В04212/ 6В04213 – «Құқықтану»  Практика жетекшісіАқтөбе қаласы, Бөгенбай-батыра 32 s_konyrbaev@bu.edu.kz тел: 8 777 9282864
Балпейсова Светлана АсылгереевнаРуководитель ОО «Союз медиаторов», тренер- медиатор, нотариус6В04211/ 6В04212/ 6В04213 – «Құқықтану»  Практика жетекшісіАқтөбе қаласы, Сатпаев көшесі, 5 ziyda@mail.ru тел: 8 701 3911637
Абдуллина Венера СерикбаевнаАқтөбе облысы полиция департаментінің, Тергеу басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі, полиция подполковнигі6В04212 – «Құқықтану»    ББ «Құқықтану» Құрастырушылар (жұмыс тобы), практика жетекшісіАқтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар 271А v.abdullina@mvd.gov.kz тел: 8 702 9366211
Байдуллина Жанар Калыбаевна«Adilzanger» заң консультанттары палатасының мүшесі, ««Lex VERITAS» Заң фирмасы» ЖШС заң көмегі орталығының басшысы6В04211/ 6В04213 – «Құқықтану»    ББ «Құқықтану» Құрастырушылар (жұмыс тобы), практика жетекшісіАқтөбе қаласы, Батыс-2, Тәуелсіздік, 16 zhanar_baidulina@mail.ru тел: 8 705 4800809
Тасыбаев Анес МухитовичАқтөбе облысының заң консультанттары палатасының төрағасы6В04211/ 6В04213 – «Құқықтану»    ББ «Құқықтану» Құрастырушылар (жұмыс тобы), практика жетекшісіАқтөбе қаласы, ул. Шернияз Жарылғасұлы, 41. palata_uk@mail.ru тел:  +7 (7132) 21-08-53