7М04111 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» – ғылыми – педагогикалық

ББ мақсаты: Өңірдің жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарын мемлекеттік және жергілікті басқару саласында терең ғылыми – педагогикалық және зерттеу даярлығы бар, кәсіби қызметте жаңа білімді қолдана алатын және өңір мен елдің индустриялық-инновациялық дамуының әлеуметтік-экономикалық міндеттерін шеше алатын ғылыми және ғылыми – педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету

Кәсіби қызмет объектілері

Қазақстан Республикасы Президентінің (ҚР) аппараты мен Әкімшілігі; ҚР Парламентінің аппараты; ҚР Үкіметінің әртүрлі құрылымдық бөлімшелері; экономика мен қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар және агенттіктер); жергілікті басқару органдары (аудандардың, қалалардың, облыстардың әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппараттары; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар, ғылыми зерттеу инстиуттары, ЖОО және басқалар.

Оқыту нәтижелері

Жұмысберушілер