Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6В01211

Уровень обучения

Бакалавриат


Форма обучения

Күндізгі

Продолжительность обучения

4 года / 3 года

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу саласында жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды  – білім беру жүйесі мен қоғам талабына сай реформа жағдайында кәсіби қызметке ынталанған жаңа буын педагогтарын даярлау.

Кәсіби қызмет түрлері:

1.Оқыту: оқу ақпаратын таратады, өз бетінше білім алуға үйретеді;

2.Тәрбиелеуші: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне қосады;

3.Әдістемелік: білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

4.Зерттеу: білім алушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру ортасын зерттейді;

5.Әлеуметтік-коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде әзірленген және игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады және студенттердің мына қабілеттерін сипаттайды:

1.осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету;

2.кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу;

3.әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;

4.оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;

5.оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 

6.ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану;

7.оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

8.академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну.

Жұмыс берушінің аты-жөніМекеменің атауыДаярлау бағытыЖұмыс берушінің ЖОО-ның жұмысына қатысу нысаны (ЖОО-ның алқалы ұйымы мүшесі, БББ әзірлеуші, рецензент, практиканттардың жетекшісі, қатысудың өзге түрі (көрсету)Байланыс деректері (телефон, эл. пошта, мекен-жайы)/Кафедра атауы
1Құлдан Шамшырақ СисенбіқызыАқтөбе қ,  «Бөлтірік» МДҰ меңгерушісі6В01211 -«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»БББ Құрастырушылар Ақтөбе қаласы , Юго-Запад-2, уч.216 Тел:+77051450245 E-mail: BOLTIRIKB@MAIL.RUПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
2Қожаева Гульнар СагитжановнаАқтөбе қ,  «Бопай» МДҰ меңгерушісі6В01211 -«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»БББ ҚұрастырушыларАқтөбе қаласы , Батыс 2, 7Б Тел: +77076284660 E-mail: Intzap@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»