Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6В01311

Уровень обучения

Бакалавриат


Форма обучения

Күндізгі / Күндізгі қысқартылған

Продолжительность обучения

4жж / 3 жж


Бастауыш білім беру саласындағы жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды – білім беру жүйесі мен қоғам талабына сай реформа жағдайында кәсіби қызметке ынталанған, өскелең ұрпақты оқытып және өзбетімен білім алуға үйрететін, жаңа буын педагогтарын даярлау.

Педагог. Бастауышсынып мұғалімі:

 1. Оқытушылық: оқу ақпаратын таратады, өз бетімен оқуға үйретеді.
 2. Тәрбиелік: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тартады.
 3. Әдістемелік: білім үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
 4. Зерттеушілік: білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделейді, білім ортасын зерттейді.
 5. Әлеуметтік – коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білімнің барлық мүдделі тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асырады.

  Оқыту нәтижелері Дублиндік дескрипторлар негізінде әзірленген және игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады және білім алушылардың мына қабілеттерін сипаттайды:

 1. осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету;
 2. кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу;
 3. әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;
 4. оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;
 5. оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары;
 6. ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану;
 7. оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну;
 8. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну.

Жұмыс берушінің аты-жөніМекеменің атауыДаярлау бағытыЖұмыс берушінің ЖОО-ның жұмысына қатысу нысаны (ЖОО-ның алқалы ұйымы мүшесі, БББ әзірлеуші, рецензент, практиканттардың жетекшісі, қатысудың өзге түрі (көрсету)Контактные данные (телефон, эл.почта, почтовый адрес)/ байланыс деректері (телефон, эл. пошта, мекен-жайы)/Кафедра атауы
1Латып Алиби ТурсынгалиулыАқтөбе қ,  №64 ЖББОМ КММ директоры6В01311-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»БББ Құрастырушылар Ақтөбе қаласы, Тауелсиздик, 4А Тел:+77132445807 E-mail: 64_shk@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
2Биманов Аян ТуребековичАқтөбе қ, №1 ЖББОМ КММ директоры6В01311-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»БББ ҚұрастырушыларАқтөбе қаласы, Гришин көшесі 72/3 Тел:+77132517970 Email: Schoola_1_2005@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»
3Аркабаева Анар АмангалиевнаАқтөбе қ,  №64 ЖББОМ КММ директоры6В01311 -«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»Тәжірибе жетекшісі Ақтөбе қаласы, Тауелсиздик, 4А 87013946027 E-mail: 64_shk@mail.ruПедагогика, психология және пәндік технологиялар»