Кәсіптік бағдар беру департаменті

Елена Николаевна Пилипенко

Кәсіптік бағдар беру департаментінің директоры


Жанар Кадырбергеновна Жубантаева

Кәсіптік бағдар беру департаментінің бас маманы

Департамент қызметінің мақсат-міндеттері

  • университеттің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар контингентін қалыптастыруға қатысу;
  • университеттің қабылдау кампаниясының жұмысы шеңберінде жастар мен білім алушылар арасында кәсіптік бағдар беру жұмысын үйлестіру;
  • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жаңа білім беру бағдарламаларын ашу мақсатында еңбек нарығындағы маркетингтік зерттеулер негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар білім беру бағдарламалары бойынша өңірдің кадрларға қажеттілік көлемін айқындау;
  • мүдделі тұлғалардың көрсетілетін қызметтер және университет басшылығы туралы процестер мен нәтижелер туралы ақпараты.