Баишев университетінің Халықаралық байланыстар тарихы

Халықаралық ынтымақтастық – Болон процесі қағидаттарына негізделген ЖОО-ның оқу және ғылыми қызметінің ажырамас құрауышы

Баишев университетінің халықаралық байланыстарын дамыту ЖОО тарихымен тығыз байланысты. Университеттің дамуында халықаралық ынтымақтастық маңызды рөл атқарады, сондықтан университет басшылығы әрқашан басқа ғылыми және педагогикалық ұйымдармен, соның ішінде шет елдік ұйымдармен ынтымақтастықты дамытуға үлкен мән берді. 25 жыл ішінде Баишев университеті өзін алыс және жақын шетел ұйымдарымен белсенді ынтымақтасатын қазіргі заманғы, перспективалы, іскерлік жоғары оқу орны ретінде көрсетті.

Баишев университетінің Халықаралық байланыстар департаменті 2013 жылы құрылды, бастапқыда бұл бөлім халықаралық байланыстар және академиялық ұтқырлық бөлімі деп аталды. Департамент өз қызметін PhD. халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор Ольга Ивановна Лыгина басшылығымен жүзеге асырады.

Баишев университетінің халықаралық қызметі университеттің ҚР жоғары білім беру жүйесіндегі жағдайын арттыруға, әлемдік білім беру және ғылыми қоғамдастыққа одан әрі интеграциялауға бағытталған, білім беру сапасын және оның халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етудегі маңызды құрал болып табылады.

Тонгмёнг университетімен өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойғаннан кейінгі Баишев Университетінің делегациясы (Корея Республикасы, 2014 ж.).