Қашықтан оқытуды ұйымдастыру

Қашықтықтан оқытудың оқу процесін ұйымдастыру туралы ақпарат (ҚОТ)

Қашықтықтан оқыту-білім беру процесіне қатысушылардың қашықтықта, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып өзара іс-қимылы

ҚОТ білім алушылардың келесі санаттарына қолданылады:

* денсаулық жағдайы туралы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы бар білім алушыларға;

* білім алушыларға, шетелде уақытша тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының балаларына, оның ішінде академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша;

* халықаралық, республикалық, оқу-жаттығу жиындарына, спорттық жарыстарға, зияткерлік және шығармашылық конкурстар мен фестивальдарға қатысушыларға;

* жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы барлық білім алушыларға

ҚОТ мынадай түрлер бойынша жүзеге асырылады:

* желілік технологиялар-Интернетті пайдаланатын автономды желілік курстар;

* кейс-қағаз, электрондық және өзге де тасымалдаушылардағы мультимедиялық оқу-әдістемелік материалдардың жиынтығын (кейстерін) жинақтауға және оларды өз бетінше оқу үшін білім алушыларға таратуға негізделген технологиялар.

Оқу сабақтарын ұйымдастыру тәсілі бойынша мынадай режимдерде қолданылады:

* On-line-нақты уақытта синхронды ақпарат алмасуды, қашықтықтан оқыту курстарының оқу материалдары бойынша білім алушының жұмысын, кейіннен аралық және/немесе қорытынды бақылауды тапсыруды қамтамасыз ететін желілік ақпараттық кеңістіктегі коммуникациялардың, хабарламалардың құралдары (Интернеттің болуын болжайды).

* Off-line-оқытушы мен білім алушының қарым-қатынасы уақытында үзілген (асинхронды) ақпараттық кеңістіктегі коммуникация, хабарлама құралдары, кейіннен аралық және/немесе қорытынды бақылауды тапсыра отырып, білім алушының оқытушының тапсырмасы бойынша кейспен және оқулықпен жұмысы (Интернеттің болуын болжамайды).

Қашықтықтан оқытудың негізгі сипаттамалары

1. Оқыту жүйесі

* несиелік технология

2. Технологиялар

* Желілік оқыту «ПЛАТОНУС» ААЖ көмегімен жүргізіледі, оның негізінде қашықтықтан оқыту курстары құрылады. ЖОО дейінгі Портал-тәуліктің кез келген уақытында қолжетімді. Оқытушымен кері байланыс қашықтықтан сөйлесу қызметтері арқылы жүзеге асырылады.

* Кейстік, Оқу материалдары студенттің жеке кабинетіне жүктелген, оқытушымен кері байланыс  «ПЛАТОНУС» ААЖ чаттар, корпоративтік пошта , мессенджерлер арқылы жүзеге асырылады

3. Оқу материалдарына қол жеткізу

* Бүкіл семестр бойы университет сайты және «Платонус» ААЖ арқылы электрондық кітапханаға кіру мүмкіндігі

4. Оқу процесінің негізгі кестесі

* Оқу жылы 2 семестрден(Күзгі және көктемгі), Семестр = 15 оқу аптасынан тұрады (ҚОТ порталының қашықтықтан оқыту курсының оқу материалдары бойынша ЖОО-да/жоо-дан тыс оқу)

* 2 оқу семестрі

* 15 оқу аптасы

* 2 аралық бақылау және сессия кезеңіндегі емтихан

5. Аралық бақылауды тапсыру

* 8 және 15 апта (Платонус ААЖ-да)

* 1-15 апта студент СӨЖ оқытушысына әр пән бойынша кері байланыс арқылы жүктейді (Платонус ААЖ)

* 8,15 апта – студент тест тапсырмаларын орындайды (семестрде оқытылатын пәндер бойынша Платонус ААЖ (аралық бақылау)жүктелген)

Қашықтықтан оқыту Департаменті

Мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 302А, каб.111А

КАДРЛЫҚ ҚҰРАМ:

Департамент директоры – Ермагамбетова Т. С.

Бағдарламашы – Есенғалиев Ә.

Маман – Кумарова А.

Маман – Бактыберина Г.С.