Ғылыми кеңес

Ғылыми кеңес-Университетті алқалық басқарудың жоғары органы.
Ғылыми кеңестің құрамы жыл сайын бекітіледі.
Ғылыми кеңестің төрағасы-Баишев Университетінің ректоры.

Төраға орынбасары-қызмет бағыты бойынша проректор.

Төраға Ғылыми кеңестің жұмысын ұйымдастырады және оның қызметін «Жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі қызметінің үлгілік қағидаларын және оны сайлау тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2007 жылғы 22 қарашадағы № 574 бұйрығына және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы басқа да нормативтік-құқықтық актілерге және «Ғылыми Кеңес туралы ереже» СМЖ-нің ЖОО ішіндегі құжатына сәйкес қамтамасыз етеді. Ғылыми кеңес өз жұмысын оқу жылына бекітілген жұмыс жоспары негізінде ұйымдастырады. Ғылыми Кеңес қызметінің мақсаттары:

 • кәсіптік оқу бағдарламаларын табысты іске асыру мақсатында ЖОО-ның білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық құрамы үшін қажетті жағдайлар жасау;
 • ЖОО – ның материалдық-техникалық базасын нығайту, қаржылық қолдауды қамтамасыз ету;
 • ЖОО-ның одан әрі дамуына ықпал ету.
 • Ғылыми Кеңестің қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылаудың жариялылығына негізделеді.

Ғылыми Кеңестің құзыретіне мыналар жатады:

 1. ЖОО құрылымын бекіту;
 2. ЖОО Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 3. ЖОО-ның оқу және ғылыми бөлімшелерін құру, қайта ұйымдастыру және тарату;
 4. ЖОО-ның даму тұжырымдамасын (стратегиясын) айқындау;
 5. ЖОО-ның оқу-әдістемелік, әлеуметтік – тәрбиелік, халықаралық, ғылыми-инновациялық және шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негіз қалаушы мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 6. Ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер басшыларының жыл сайынғы есептерін, оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, қаржы, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүргізу нысандары мен әдістері туралы есептерін тыңдау және т. б.;
 7. Оқытудың барлық сатылары мен нысандарының оқу жоспарларын бекіту
 8. Оқулықтар мен оқу құралдарын, оқу-әдістемелік әзірлемелерді, монографияларды және т. б. басып шығаруды қарастыру және ұсыну.;
 9. Білім алушыларды ақылы бөлімнен білім беру грантына және экстернат нысанында оқуға ауыстыру туралы шешім қабылдау;
 10. ҚР Президенті тағайындаған стипендияны және атаулы стипендияларды тағайындау туралы шешім қабылдау
 11. Диссертациялар (жобалар) бойынша магистранттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін, дипломдық жұмыстар (жобалар) бойынша студенттерді бекіту);
 12. ЖОО – ның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ұйымдастыру;
 13. Бюджеттен тыс қаражатты пайдалану тәртібін, сондай-ақ ақылы білім беру қызметтерін көрсету және өндірілетін өнімді өткізу арқылы ЖОО алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын айқындау;
 14. Құрметті атақтарды, атаулы стипендиялар мен сыйлықтарды бекіту және беру;
 15. ЖОО қызметкерлерін, шығармашылық ұжымдарды үкіметтік наградаларға және құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау;
 16. Ғылыми атақтарын беруге ЖОО ғалымдарын ұсыну туралы мәселелерді қарайды;
 17. Алқалы шешімді талап ететін ЖОО-ның ағымдағы қызметінің өзге де мәселелерін қарау.

Ғылыми Кеңес мүшелері 2022-2023жж. – Ашу

Ғылыми Кеңес мүшелері 2021-2022жж. – Ашу

Ғылыми кеңес мүшелері 2022-2023жж. – Ашу

Ғылыми кеңес мүшелері 2021-2022жж. – Ашу

Ғылыми кеңес мүшелері 2020-2021жж. – Ашу

Ғылыми кеңес мүшелері 2019-2020жж. – Ашу

Ғылыми кеңес мүшелері 2018-2019жж. – Ашу