Реквизиттер

Толық аты:«Баишев университет» мекемесі
Адрес:Ақтобе қаласы, ағайынды Жубановтар, 302/А
Телефон:8(7132) 97-40-81 / 8(7132) 52-36-00
Email:info@bu.edu.kz
РНН:061800074073
БИН:960640000446
Кбе:17
Расчетный счет:KZ17965T151202655213
Банк:AO «Forte Bank»
БИК:IRTYKZKA
Президент:Аханов Серик Бекежанович