Баишев Университеті

Баишев Университеті

Орыс тілі мен әдебиеті

Шифр-мамандықтың атауы:

7M01721 – «Орыс тілі мен әдебиеті»

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі –  2жыл.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

7M01721 – «Орыс тілі мен әдебиеті» БББ-ның мақсаты– көп тілді білім беруді ақпараттандыруды күшейте отырып, жоғары мектепте басқарушылық қызметтің психологиялық әдістерін меңгерген, білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты ескере отырып, ғылыми-педагогикалық мақсаттарды шығармашылық түрде шеше алатын, Қазақстан мен Ресейдің шекаралас билингвалдық аумағындағы субмәдениетке бағдарланған лингвомәдени құзыреттілікті дамытуға бағытталған лингвомәдениеттанулық құзыреттілікті, мәдениеттер диалогының тұлғасын, педагогика ғылымдарының магистрін дайындау.

Оқыту нәтижелері:

ОН 1 – ғылыми танымның философиялық, логикалық тәсілдерін қолданады, жоғары мектеп педагогикасында басқарушылық қызметтің психологиялық әдістерін біледі; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметте инновациялық Интернет-ресурстармен жұмыс істеу дағдыларын пайдаланады.

ОН 2-ғылыми мақсаттар үшін шет тілін, мамандық бойынша негізгі терминологияны меңгерген; ағылшын тіліндегі арнайы академиялық әдебиетті талдайды.

ОН 3-лингводидактикалық зерттеулер шеңберінде Заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңартылған ББ ескере отырып, нормативтік заманауи орыс әдеби тілін қалыптастыру қағидаттарын қолданады; сөйлеу мәдениетін меңгеру; тілдің әлеуметтік функцияларын қолдана білу, орыс тілінің әлем тілдері арасында жай-күйі мен таралуын анықтау.

ОН 4-қашықтықтан оқыту технологияларына, онлайн-оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыруға, қашықтықтан оқыту кезінде оқу процесін жобалауға және басқаруға, онлайн-сабақтардың нәтижелерін диагностикалауға, түзетуге, болжауға ие.

ОН 5-білім беру платформаларының функционалдығын, оқу курсының технологиялық құралдарын, Қашықтықтан оқытудың негізгі нысандарын, орыс тілі мен әдебиетін мобильді және онлайн оқытуға арналған қызметтер мен ресурстарды қолданады, орыс тілі мен әдебиетін онлайн оқыту үшін сандық оқу мазмұнын жасайды.

ОН 6-тіл білімі мен тіл теориясы саласында теориялық және қолданбалы міндеттерді қолданады, лингвистикалық ұғымдар проблематикасын талдайды, ғылыми парадигма шеңберінде өз зерттеулерінің нәтижелерін біріктіреді; кәсіби қызметте сөйлеу коммуникациясының теориялық ережелерін қолданады.

ОН 7-Мәтінді лингвистикалық талдау үшін теориялық білімді; практикалық талдау әдістерін; әдеби фактілер мен тілдік құбылыстарды түсіндіру үшін филология ғылымының теориялық негіздерін; тілдік бірліктерді бірыңғай мағыналық және композициялық тұтастыққа (мәтінге) таңдау қағидаттары мен ұйымдастыру тәсілдерін; жарнамалық және PR-мәтіндердің тілдік ерекшеліктерін; жаңа ақпараттық технологияларды; жарнамалық және PR-мәтіндерді прагмалингвистикалық талдауды қолданады.

ОН 8-өзінің ғылыми зерттеулерін жасау, магистрдің практикалық дағдылары мен кәсіби құзыреттерін дамыту үшін мәтіннің лингвистикалық феноменін талдау кезінде теориялық ережелер мен білімді қолданады.

ОН 9-салыстырмалы әдебиеттанудың көркем әдебиет ретіндегі проблемаларын оның синхронды және диахрондық аспектілерінде зерттейді; әдеби компаративистикада (тарихи-әдеби, тарихи-лингвистикалық, тарихи-мәдени) филологиялық әдістерді қолданады; Тарихи поэтиканы қоса алғанда, әдеби процестің генезисін зерттейді; әдеби сынның жай-күйін қарайды; реализмнің, символизмнің және акмеизмнің әдеби бағыттарына бағдарланады.

Серіктес – Университеттер

 1. ФГБОУ ВО «Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті. М. Ақмолла (Уфа қ., РФ)
 2. «Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті» ФМБОУ (РФ, Орынбор)
 3. «Орынбор мемлекеттік университеті» ФМБОУ (РФ, Орынбор)
 4. ФГБОУ ВПО «Удмурт мемлекеттік университеті» (РФ, Ижевск)
 5. ФГБОУ ВО «Ульяновск мемлекеттік педагогикалық университеті. И. Н. Ульянова» (РФ, Ульяновск)
 6. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК (ҚР, Алматы)
 7. «Көкшетау мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Ш. Уәлиханов» (ҚР, Көкшетау)
 8. «Қызылорда мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Қорқыт Ата» (ҚР, Қызылорда)
 9. «Қазақ ұлттық университеті» ШЖҚ РМК Әл-Фараби» (ҚР, Алматы)
 10. «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ШЖҚ РМК М. Әуезов» (ҚР, Шымкент)
 11. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (ҚР, Алматы)

Стейкхолдеры:

 1. КММ № 22 орта мектеп-лицейі № 22;
 2. КММ № 23 орта мектеп-лицейі № 23;
 3. КММ № 35 орта жалпы білім беретін мектеп № 35;

Кәсіби қызмет саласы

 • меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдары;
 • техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары;
 • жоғары оқу орындары;
 • ғылыми-зерттеу институттары;
 • білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары;
 • білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар.

Орыс тілі мен әдебиеті

Шифр-мамандықтың атауы:

7M01721 – «Орыс тілі мен әдебиеті»

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі –  2жыл.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

7M01721 – «Орыс тілі мен әдебиеті» БББ-ның мақсаты– көп тілді білім беруді ақпараттандыруды күшейте отырып, жоғары мектепте басқарушылық қызметтің психологиялық әдістерін меңгерген, білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты ескере отырып, ғылыми-педагогикалық мақсаттарды шығармашылық түрде шеше алатын, Қазақстан мен Ресейдің шекаралас билингвалдық аумағындағы субмәдениетке бағдарланған лингвомәдени құзыреттілікті дамытуға бағытталған лингвомәдениеттанулық құзыреттілікті, мәдениеттер диалогының тұлғасын, педагогика ғылымдарының магистрін дайындау.

Оқыту нәтижелері:

ОН 1 – ғылыми танымның философиялық, логикалық тәсілдерін қолданады, жоғары мектеп педагогикасында басқарушылық қызметтің психологиялық әдістерін біледі; ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметте инновациялық Интернет-ресурстармен жұмыс істеу дағдыларын пайдаланады.

ОН 2-ғылыми мақсаттар үшін шет тілін, мамандық бойынша негізгі терминологияны меңгерген; ағылшын тіліндегі арнайы академиялық әдебиетті талдайды.

ОН 3-лингводидактикалық зерттеулер шеңберінде Заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңартылған ББ ескере отырып, нормативтік заманауи орыс әдеби тілін қалыптастыру қағидаттарын қолданады; сөйлеу мәдениетін меңгеру; тілдің әлеуметтік функцияларын қолдана білу, орыс тілінің әлем тілдері арасында жай-күйі мен таралуын анықтау.

ОН 4-қашықтықтан оқыту технологияларына, онлайн-оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыруға, қашықтықтан оқыту кезінде оқу процесін жобалауға және басқаруға, онлайн-сабақтардың нәтижелерін диагностикалауға, түзетуге, болжауға ие.

ОН 5-білім беру платформаларының функционалдығын, оқу курсының технологиялық құралдарын, Қашықтықтан оқытудың негізгі нысандарын, орыс тілі мен әдебиетін мобильді және онлайн оқытуға арналған қызметтер мен ресурстарды қолданады, орыс тілі мен әдебиетін онлайн оқыту үшін сандық оқу мазмұнын жасайды.

ОН 6-тіл білімі мен тіл теориясы саласында теориялық және қолданбалы міндеттерді қолданады, лингвистикалық ұғымдар проблематикасын талдайды, ғылыми парадигма шеңберінде өз зерттеулерінің нәтижелерін біріктіреді; кәсіби қызметте сөйлеу коммуникациясының теориялық ережелерін қолданады.

ОН 7-Мәтінді лингвистикалық талдау үшін теориялық білімді; практикалық талдау әдістерін; әдеби фактілер мен тілдік құбылыстарды түсіндіру үшін филология ғылымының теориялық негіздерін; тілдік бірліктерді бірыңғай мағыналық және композициялық тұтастыққа (мәтінге) таңдау қағидаттары мен ұйымдастыру тәсілдерін; жарнамалық және PR-мәтіндердің тілдік ерекшеліктерін; жаңа ақпараттық технологияларды; жарнамалық және PR-мәтіндерді прагмалингвистикалық талдауды қолданады.

ОН 8-өзінің ғылыми зерттеулерін жасау, магистрдің практикалық дағдылары мен кәсіби құзыреттерін дамыту үшін мәтіннің лингвистикалық феноменін талдау кезінде теориялық ережелер мен білімді қолданады.

ОН 9-салыстырмалы әдебиеттанудың көркем әдебиет ретіндегі проблемаларын оның синхронды және диахрондық аспектілерінде зерттейді; әдеби компаративистикада (тарихи-әдеби, тарихи-лингвистикалық, тарихи-мәдени) филологиялық әдістерді қолданады; Тарихи поэтиканы қоса алғанда, әдеби процестің генезисін зерттейді; әдеби сынның жай-күйін қарайды; реализмнің, символизмнің және акмеизмнің әдеби бағыттарына бағдарланады.

Серіктес – Университеттер

 1. ФГБОУ ВО «Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті. М. Ақмолла (Уфа қ., РФ)
 2. «Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті» ФМБОУ (РФ, Орынбор)
 3. «Орынбор мемлекеттік университеті» ФМБОУ (РФ, Орынбор)
 4. ФГБОУ ВПО «Удмурт мемлекеттік университеті» (РФ, Ижевск)
 5. ФГБОУ ВО «Ульяновск мемлекеттік педагогикалық университеті. И. Н. Ульянова» (РФ, Ульяновск)
 6. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК (ҚР, Алматы)
 7. «Көкшетау мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Ш. Уәлиханов» (ҚР, Көкшетау)
 8. «Қызылорда мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Қорқыт Ата» (ҚР, Қызылорда)
 9. «Қазақ ұлттық университеті» ШЖҚ РМК Әл-Фараби» (ҚР, Алматы)
 10. «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ШЖҚ РМК М. Әуезов» (ҚР, Шымкент)
 11. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (ҚР, Алматы)

Стейкхолдеры:

 1. КММ № 22 орта мектеп-лицейі № 22;
 2. КММ № 23 орта мектеп-лицейі № 23;
 3. КММ № 35 орта жалпы білім беретін мектеп № 35;

Кәсіби қызмет саласы

 • меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдары;
 • техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары;
 • жоғары оқу орындары;
 • ғылыми-зерттеу институттары;
 • білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары;
 • білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар.