Баишев Университеті

Баишев Университеті

Білім беру бағдарламасы

Геология ғылымы адамның практикалық қызметімен тікелей байланысты – пайдалы қазбаларды іздеу, барлау және өндіру, теңіздер мен ғарыш кеңістігін игеру. Геология сонымен қатар біздің планетамыздың пайда болуы мен дамуы, Жердің ішкі құрылымы және оның сыртқы салалары, оның қоршаған ғарыштық денелермен байланысы туралы терең теориялық білім береді.

Геологиялық ғылымдардың барлық циклін зерттей отырып, геолог- маман келесі жұмыстарды атқара алады:

  1. Геологиялық түсіруді және геологиялық карталауды жүргізу;
  2. Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлауды жүргізу;
  3. Кен орындарының геологиялық ерекшеліктерін болжау және ұтымды игеру бойынша ұсыныстарды анықтау;
  4. Жер планетасын және басқа да ғарыштық денелерді зерттеу саласында ғылыми зерттеулер мен ізденістермен айналысу.

Бұл мамандықтың түлектері кәсіби қызмет нысандарын геологиялық зерттеу, тау-кен жұмыстарына және жалпы жер қойнауын пайдалануға геологиялық қызмет көрсету, сондай-ақ педагогикалық қызмет бойынша барлық жұмыс түрлерін жобалау және жүргізу кәсіпорындарында табысты жұмыс істейді