Баишев Университеті

Баишев Университеті

6В06111 – Информатика

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы

6В06111 -Информатика білім беру бағдарламасы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ мамандарды, біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты мамандарды, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты мамандарды даярлауға бағытталған. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін бірқатар міндеттерді орындау қажет, оның ішінде білім алушылар контингентін мақсатты қалыптастыру, жұмыс берушінің қазіргі заманғы қажеттіліктеріне бағдарланған оқыту процесінде студенттерді мамандандырылған теориялық және практикалық даярлау. Білім беру бағдарламасының мақсаты өзгеріп жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайларда тез әрекет етуге қабілетті информатика, компьютерлік техника және АТ-технологиялар саласында жоғары білікті мамандарды даярлау және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие түлектерді қамтамасыз ету.

Білім беру бағдарламасының мақсаттары киберфизикалық жүйелер мен цифрлық экономика үшін бағдарламалық платформалар құру саласында кадрлық әлеуетті қалыптастыру үшін әлемдік деңгейдегі мамандарды даярлауға бағытталған. Бұл біздің түлектеріміздің ұзақ және тұрақты сұранысына кепілдік беретін компьютерлік технологияларды дамытудың бүкіл әлемде танылған салалары.

«6В06111 – Информатика»  мамандығы бойынша бакалавриат түлегіне жаратылыстану бакалавры дәрежесі беріледі.

Ақпараттық жүйелер-бұл ақпаратты жинау, ұсыну, сақтау, беру және өңдеу жүйелерін құруға және қолдануға бағытталған адам қызметінің құралдары, әдістері мен әдістерінің жиынтығын қамтитын ғылым мен техниканың саласы.

«6В06111-Информатика» бағыты бойынша бакалаврды даярлаудың негізгі білім беру бағдарламасы осы мемлекеттік білім беру стандартының негізінде әзірленеді және оқу жоспарын, оқу пәндерінің бағдарламаларын, оқу, өндірістік практикалар бағдарламаларын қамтиды.

6В06111 – «Информатика» мамандығы ББ түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

– өнеркәсіптік өндіріс;

– жобалау және ғылыми-зерттеу институттары;

– басқару органдары;

– Ақпараттық технологиялар департаменттері;

– бизнес-құрылымдар;

– білім беру ұйымдары.

Оқу мерзімі: күндізгі – 4 жыл, күндізгі қашықтықтан – 3 жыл.