Баишев Университеті

Баишев Университеті

Білім беру қызметін жүргізу үшін мемлекеттік лицензия