Баишев Университеті

Баишев Университеті

«Құқық және жалпы білім беру пәндері» кафедрасы Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Эссе байқауын өткізеді

    Баишев университетінің «Құқық және жалпы білім беру пәндері» кафедрасы Ақтөбе облысының Әділет департаментімен және Ақтөбе облысының Нотариаттық палатасымен бірлесіп, өзара ынтымақтастық туралы меморандум аясында Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Эссе байқауын өткізеді.

    Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының студенттерін «Құқық» бағыты бойынша эссе байқауына қатысуға шақырамыз.

    Байқау үш номинация бойынша өтеді:

 • «Қазақстандағы білім беру және адам құқықтары»;
 • «Қазақстандағы денсаулық және адам құқықтары»;
 • «Қазақстандағы әлеуметтік қамсыздандыру және адам құқықтары».

    Конкурстық жұмыстар (эсселер) 2021 жылғы 20 наурызға дейінгі мерзімде қабылданады. Кафедра конкурс ережелеріне сәйкес келмейтін эссе мәтіндерін қабылдамауға құқылы.

    Конкурс Ережесіне сәйкес материалдар келесі электронды мекен-жайға жіберілуі тиіс: k_zharmaganbetova@bu.edu.kz және g_baikunakova@bu.edu.kz

    Қосымша ақпаратты Баишев университетінің ресми сайтынан және кафедра өкілдері Жармағанбетова Қарлығаш Талғатқызынан мына телефон арқылы алуға болады: +77057309261 және Байкунакова Гульнара Акбаровна +77023227736 немесе электрондық пошта арқылы: k_zharmaganbetova@bu.edu.kz және g_baikunakova@bu.edu.kz

Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған байқау-эссе ережелері

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

    Байқау номинацияларға сәйкес келетін тақырыпқа қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде эссе жазу арқылы өткізіледі.

    Байқау үш номинация бойынша өткізіледі:

 • «Қазақстандағы білім беру және адам құқықтары»;
 • «Қазақстандағы денсаулық және адам құқықтары»;
 • «Қазақстандағы әлеуметтік қамсыздандыру және адам құқықтары».

    Конкурсқа номинацияларға сәйкес келетін тақырыптағы жұмыстар (эсселер) ұсынылады. Әр қатысушыдан үш номинацияның біреуіне бір ғана эссе қабылданады.

    Конкурсқа ұсынылған барлық жұмыстар лицензиялық Антиплагиат Эксперт 3.3 жүйесін пайдалана отырып, плагиат мәніне талдаудан өтеді.

    Студенттің (-тердің) конкурстық жұмысының сапасы осы қағидаларда белгіленген индикаторларға сәйкес келуі тиіс.

    Конкурстық жұмысты орындау таңдалған тілді меңгерген бакалавриат (Құқықтану, Халықаралық құқық, Құқық қорғау қызметі мамандықтары) студенттеріне тапсырылуы мүмкін.

    Егер жұмыс конкурс талаптарына сәйкес келмесе, Кафедра жұмысқа қабылдаудан бас тартуға құқылы.

КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ҮШІН:

    2021 жылғы 20 наурызға дейін осы қағидаларға сәйкес рәсімделген  жұмысты электрондық поштаға k_zharmaganbetova@bu.edu.kz және g_baikunakova@bu.edu.kz жіберу сұралады.

Эссенің титулдық парағын рәсімдеуге қойылатын талаптар:

 1. Жоғары оқу орнының толық атауы;
 2. Номинациясы;
 3. Автор туралы мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің аты, ЖОО (мамандығы), курсы, байланыс (ұялы) телефонының нөмірі, электрондық поштасы, пошталық мекенжайы.
 4. Консультациялық немесе әдістемелік көмек көрсеткен басшы туралы мәліметтер (егер ондай болса).

ЭССЕ ЖАЗУ

    Қазақ, орыс немесе ағылшын тілдеріндегі мәтіннің беске дейінгі толық машинамен басылған бетінің көлемі (1500 сөзден артық емес) конкурстың үш номинациясының біріне сәйкес келетін орталық мәселені ашуы тиіс.

    Эссе жазу кезінде автордың ұстанымын нақты, қисынды және негізді түрде тәуелсіз тұжырымдар ұсыну керек (бұл жұмысты толығымен ұсынады).

Эссе жазу:

    Мәтін Microsoft Word редакторында терілуі керек, А4 форматы, Times New Roman шрифті, 14 кегль, жоларалық интервал – 1, ені бойынша туралау, барлық өрістер – 2 см.

    Әдебиетке сілтемелер толассыз нөмірленеді, мәтін соңында тік жақшада ресімделеді.

АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

    Конкурсқа қатысушылар академиялық адалдықты сақтауға және:

 • Басқа біреудің еңбегін пайдалану не көрсетпей қағаз немесе электрондық түрде жарияланған басқа жанның мәтінін жазбаша жұмыста пайдалану;
 • Дереккөзді көрсете отырып, бірақ біреудің еңбегін алудың көлемі мен сипаты орындалған жұмыстың немесе оның бір бөлігінің дербестігіне күмән келтірген кезде;
 • Басқа мәтінді кірме мәтіннің мағынасын өзгертпей сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік ауыстырумен пайдалану;
 • Басқа мәтінді заңсыз алу фактісін анықтау мүмкіндігін азайту немесе болдырмау мақсатында өзге техникалық құралдар мен тәсілдерді қолдануға рұқсат етілмейді.

    Студенттер конкурс талаптарын бұзғаны үшін және жұмысты рәсімдеу барысында плагиат фактілеріне жауапты болады.

    Студенттің жұмысын орындау дербестігін ресми тексеруді кафедра рецензентке жұмысты жібергенге дейін жүргізеді. Плагиат табылған жұмыстар конкурстан шығарылады және Кафедра есеп пен комиссия қорытындысын қосып отырып, тиісті ЖОО-ға жұмысты алып тастау туралы хабарлама жібереді.

ЕСКЕРТУЛЕРДІ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

    Сілтемелер: Times New Roman шрифті, 10 пт, шегініс – 1,0, жоларалық интервал – жалғыз. Сілтемелер бетті нөмірлеу арқылы жол астындағы сілтемелер түрінде жасалады. «Интернет» желісіндегі дереккөздерге сілтеме жасалған жағдайда, дереккөзге жүгіну күнімен толық мекен жайды көрсету қажет.

    Сілтемелер келесі талаптарға сәйкес жасалуы керек:

1. Ұлттық соттардың сот шешімдерінен дәйексөз алу кезінде дау тараптары, соттың атауы, істің нөмірі, шешімнің жылы, беті және параграфы көрсетіледі.

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті»республикалық мемлекеттік мекемесі/»Integro Expert» ЖШС (Интегро сарапшы), Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты, іс № 7527-17-00-2/3317, бірінші инстанцияның 2017 жылғы 23 мамырдағы шешімі, б.2.

2. Монографиядан дәйексөз алған кезде автордың тегі мен аты-жөні, жұмыстың атауы, шыққан жері мен жылы, беттің нөмірі көрсетіледі.

Карлос М. Корри, Зияткерлік меншік құқығының сауда аспектілері: ТРИПС келісіміне түсініктеме. – Оксфорд, 2007. Б.31.

3. Заңнамалық актілерден дәйексөз келтіру кезінде нормативтік құқықтық актінің атауы, күшіне енген жылы, баптың нөмірі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Жалпы бөлім (Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1999 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған, 21.01.2019 ж.жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен), 148-бап, 2-тармақ.

    Бір дереккөзден қайта дәйексөз алған кезде тек бастапқы деректер ғана көрсетіледі, атап айтқанда: А) автордың тегі мен аты – жөні, жұмыстың атауы және беттің нөмірі; б) істің тараптары, беттің және параграфтың нөмірі-егер осы дереккөзге сілтеме жоғары болса.

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

    Әрбір жұмысты Конкурстық комиссия мүшелері 10 балдық шкала бойынша бағалайды:

    Рецензиялау кезінде конкурстық комиссияның мүшесі мынадай критерийлерге бағдарлана отырып, жұмыс деңгейін бағалайды:

 1. Конкурс тақырыбын ашу;
 2. Жұмыстың мазмұны негізделген құрылымы бар болу (irac-құқықтық талдау әдістемесі (сұрақ қою, қолданылатын құқық / ереже, фактілермен салыстыру / талдау, қорытынды»);
 3. Грамматика және орфография ережелерін сақтау;
 4. Хабардар болу, конституциялық құрылыс саласындағы соңғы реформаларды білу;
 5. Зерттеу және талдау әдістері дұрыс қолданылғу;
 6. Автордың тұжырымдары түпнұсқаға негізделу;
 7. Автор қорытындыларының дербестігі және дұрыс дәйексөз алу мәдениеті (көлемді дәйексөз алуға жол бермеу).
 8. Авторлық позицияны дәлелдеудегі сенімділік.

    Рецензиялауға ұсынылғанға дейін барлық жұмыстар кодталады және рецензиялау үшін конституциялық құқық саласындағы комиссия мүшелері-рецензенттерге жіберіледі.

    Конкурстық жұмыстар рецензент бағалауды ұсынғаннан кейін алқалы түрде ашылады.

    Конкурстық комиссияның шешімі көпшілік дауыспен қабылданады.

Конкурс қорытындысын шығару

    Конкурстық комиссия конкурс жеңімпаздарын анықтайды және әрбір номинация бойынша бірінші, екінші және үшінші орын береді. Конкурс қорытындылары хаттамамен ресімделеді және ЖОО-ның сайтына 2021 жылғы 1 сәуірде орналастырылады.

    Конкурстың барлық қатысушыларына (жұмысы қабылданбағандарды қоспағанда) сертификаттар тапсырылады.

    Байқау жеңімпаздары дипломдармен марапатталады.