[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Ғылым және инновация бөлімі

Қызметкерлер:

Уразгалиева Маржан Абдешевна

Ғылым және инновация бөлімінің директоры
Экономика ғылымдарының кандидаты
«Бизнес және басқару» кафедрасының доценті

Морочковская Анастасия Андреевна

Ғылым және инновация департаментінің маманы
Экономика ғылымдарының магистрі

Лайхан Саламат Арғынұлы

Ғылым және инновация департаментінің ғылыми қызметкері
Техника ғылымдарының магистрі