Баишев Университеті

Баишев Университеті

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Университетте Педагогика және психология саласында ғылыми зерттеулер жүргізу үшін барлық жағдай жасалған. Ауқымды электрондық кітапхана жұмыс істейді, ақпараттық және анықтамалық ресурстарға, Internet жаһандық желісіне қол жеткізуге болады.

Кафедра «Қазіргі жағдайда педагогикалық кадрларды даярлаудағы құзыреттілік тәсілдің өзекті мәселелері» атты бастамашыл тақырып бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізеді. Ғылыми-зерттеу жұмысы барысында кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының оқу-әдістемелік материалдары мен ғылыми әзірлемелерінің кешені пайдаланылады.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі мақсаты педагогика мен психологияның өзекті мәселелерін зерттеу болып табылады.

Ғылыми жұмыстың  міндеттері болып табылады:

 • педагогика және психология ғылымдарының өзекті мәселелерін зерттеу;
 • студенттермен өткізілетін сабақтардың барлық түрлерінің әдістемелік және ғылыми деңгейін жетілдіру үшін алынған нәтижелерді қолдану, оқу және әдістемелік құралдарды әзірлеу, монографиялар жазу және т. б.;
 • университеттің ғылыми-зерттеу қызметінің басым бағыттары бойынша ғылыми зерттеулерді дамыту;
 • профессорлық-оқытушылық құрамды психологиялық-педагогикалық ғылымды дамытуға бағытталған ғылыми зерттеулерді орындауға тарту, профессорлық-оқытушылық кадрлардың ғылыми біліктілігін арттыруға жәрдемдесу;
 • студенттерді ғылыми-практикалық мәселелерді қоюмен және шешумен практикалық таныстыру және олардың ішіндегі ең қабілеттілерін ғылыми-зерттеу жұмысына тарту;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің заманауи талаптары мен стандарттарына жауап беретін кафедраның материалдық-техникалық базасын қалыптастыру;
 • үздіксіз білім беру жүйесін қалыптастырудың басым міндеттерін шешу үшін кафедраның ғылыми әлеуетін тиімді пайдалану.

Кафедраның ғылыми базасы және ақпараттық ресурстар:

– нормативтік құқықтық актілер;

– жергілікті құқықтық актілер;

– әлеуметтік әріптестік актілері;

– ғылыми, ақпараттық және анықтамалық материал;

Кафедра қызметінің негізгі ғылыми бағыттары:

 • ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу;
 • ғылыми мақалалар дайындау;
 • студенттермен ғылыми жұмыс.

Кафедра ҒЗЖ тікелей орындаушылары:

– кафедраның профессор-оқытушылар құрамы;

– студенттер курстық, дипломдық жұмыстарды, студенттік ғылыми үйірмелердегі басқа да зерттеу жұмыстарын орындау.

Кафедра Қазақстан мен Ресейдің жетекші университеттерімен белсенді жұмыс істейді: «М.Акмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті», «Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті», «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті».

Кафедра оқытушылары оқу пәндерін оқытуды жетілдіруге жеткілікті көңіл бөледі. Кафедра оқу жоспарларын қалыптастыруға, оқу процесін ұйымдастыруға, оқу практикасын ұйымдастыруға және студенттерді бітіруге жауап береді. Кафедраның ғылыми жұмысының мақсаттылығы практикамен тығыз байланысты, консалтингтік қызметті жүзеге асыру үшін әртүрлі деңгейдегі білім беру мекемелерімен байланысты, ол үшін шаруашылық шарттар жасалды, меморандумдарға қол қойылды және бірқатар іс-шаралар жүргізілуде:

 • «Қазақ психологиялық қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақтөбе қаласындағы филиалымен ғылыми-зерттеу (тәжірибелік-конструкторлық, технологиялық жұмыстарды орындау шартына сәйкес «Психологиялық ғылым мен практиканың ақпараттық ресурстары» айдарының мазмұнын әзірлеу тақырыбы бойынша);
 • ЖК зияткерлікті дамыту орталығы «Ақtobe.lets» оқушылардың зияткерлік және танымдық қабілеттерін анықтау және арттыру тақырыбы бойынша шаруашылық келісімшарт негізінде психологиялық-педагогикалық (диагностикалық, консультациялық) жұмыстарды орындау бойынша;
 • «Бопай» ЖШС-мен инновациялық мазмұндағы ғылыми-әдістемелік, практикалық және теориялық материалдарды әзірлеу бойынша, әдістемелік кеңес беру және сараптама жүргізу.

Кафедра қалалық және облыстық олимпиадаларға, ғылыми жобаларды бағалауға, Дарын конкурстарында, мектеп мұғалімдері мен жоғары оқу орындары оқытушыларының жұмыстарына рецензиялауға белсенді қатысады.

2020-2021ж.ж. кафедраның ғылыми қызметінің негізгі нәтижелері:

 • Scopus жүйесінде индекстелетін журналдардағы жарияланымдар – 4;
 • рецензияланатын жетекші басылымдар тізіміндегі журналдардағы жарияланымдар – 15;
 • монографиялар – 4;
 • оқу құралдары – 30;

Кафедра қызметкерлерінің ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысуы, оның ішінде кафедра ұйымдастырған – 51.

 Студенттердің ғылыми жұмысының бағыттары:

 1. Студенттік ғылыми баяндамалар дайындау.
 2. Студенттерді студенттік ғылыми жұмыстар, студенттік ғылыми конференциялар, олимпиадалар конкурстарына қатысуға дайындау.
 3. Білім беру бағдарламалары мен тағылымдамаларға қатысуға дайындау.