Баишев Университеті

Баишев Университеті

э.ғ.к. Г.М. Мусировтің кандидатурасын қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағына ұсыну туралы