Баишев Университеті

Баишев Университеті

Халықаралық байланыс бөлімі

Халықаралық байланыс пен академиялық мобильдік жөніндегі бөлім

С. Бәйішев ат. АУ халықаралық серіктестік тарихы

Халықаралық байланыс және академиялық мобильдік бөлімінің тарихы

Серіктес-ЖОО

Шетел және Қазақстан альянстары, ассоцияцияларымен серіктестік