[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Хабаршы

     «Баишев университетінің хабаршысы» ғылыми журналы Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде тіркелген. «Мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық агенттігін және желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою туралы куәлік», №17737-Ж, Нұр-сұлтан қ., 07.06.2019 ж. (алғашқы есепке қою күні мен нөмірі 10.03.2000 ж., № 1139-Ж)

     Журналға Халықаралық сериялық жарияланымдар орталығымен (Париж қ., Франция), 16.10.2019 жылы ISSN 2706-8293 сериалы басылымының халықаралық стандартты нөмірі берілген.

Журналдың мақсаты: әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық, тарихи, филологиялық, медициналық және жаратылыстану ғылымдары бойынша ғылыми және әдістемелік проблемалардың кең ауқымын қарастыратын ғылыми жұмыстарды жариялау, сондай-ақ неғұрлым маңызды библиографиялық және сыни шолуларды жариялау.
МББ тілдері: қазақ, орыс және т.б.
Шығу жиілігі: 3 айда 1 рет.
Меншік иесі: «Баишев университеті» мекемесі (Ақтөбе қаласы).

«Баишев университетінің хабаршысы» журналының редакциясына келіп түсетін барлық мақалалар міндетті түрде рецензиялануға тиісті.
Жариялау мерзімі орта есеппен 3-6 айды құрайды.
Журнал электронды және баспа форматтарында шығарылады.
Журналдағы барлық жарияланымдар ақылы негізде жүзеге асырылады.
Редакцияның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 302А.
E-mail: vestnik@bu.edu.kz

Редакциялық алқамен хат алмасу тек жоғарыда көрсетілген электрондық пошта мекенжайы бойынша жүргізіледі.