Баишев Университеті

Баишев Университеті

Хабаршы

     «Баишев университетінің хабаршысы» ғылыми журналы Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде тіркелген. «Мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық агенттігін және желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою туралы куәлік», №17737-Ж, Нұр-сұлтан қ., 07.06.2019 ж. (алғашқы есепке қою күні мен нөмірі 10.03.2000 ж., № 1139-Ж)

     Журналға Халықаралық сериялық жарияланымдар орталығымен (Париж қ., Франция), 16.10.2019 жылы ISSN 2706-8293 сериалы басылымының халықаралық стандартты нөмірі берілген.

Журналдың мақсаты: әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық, тарихи, филологиялық, медициналық және жаратылыстану ғылымдары бойынша ғылыми және әдістемелік проблемалардың кең ауқымын қарастыратын ғылыми жұмыстарды жариялау, сондай-ақ неғұрлым маңызды библиографиялық және сыни шолуларды жариялау.
МББ тілдері: қазақ, орыс және т.б.
Шығу жиілігі: 3 айда 1 рет.
Меншік иесі: «Баишев университеті» мекемесі (Ақтөбе қаласы).

«Баишев университетінің хабаршысы» журналының редакциясына келіп түсетін барлық мақалалар міндетті түрде рецензиялануға тиісті.
Жариялау мерзімі орта есеппен 3-6 айды құрайды.
Журнал электронды және баспа форматтарында шығарылады.
Журналдағы барлық жарияланымдар ақылы негізде жүзеге асырылады.
Редакцияның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 302А.
E-mail: vestnik@bu.edu.kz

Редакциялық алқамен хат алмасу тек жоғарыда көрсетілген электрондық пошта мекенжайы бойынша жүргізіледі.