Хабарландыру – Баишев Университет
[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Хабарландыру

Баишев Университеті бейіндік магистратураны бітірген магистрлерді келесі педагогикалық бейіндік білім беру бағдарламалары бойынша қосымша білімді игеру үшін оқуға шақырады.

7М04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару

7М04121 Экономика

7М04131 Қаржы

7M01711 Қазақ тілі мен әдебиеті (лингвист-зерттеуші)

7M01731 Шетел тілі: екі шетел тілі

Педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламаларын игерген соң ғылыми және педагогикалық іс-әрекетпен айналысуға мүмкіндік беретін негізгі дипломға куәлік беріледі.