[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Хабарландыру

Баишев Университеті жүзеге асыратын білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау мақсатында 2022 жылғы 21 сәуір мен 22 сәуір аралығында «Қазақстандық заманауи (Элиталық) Білім беру Қауымдастығы» коммерциялық емес мекемесінің  сыртқы сараптама комиссиясы 6 білім беру бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде сыртқы бағалауды жүргізу үшін өз жұмысын бастайды:

  1. 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті
  2. 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі
  3. 5В020700 – Аударама ісі
  4. 5В010300 – Педагогика және психология
  5. 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
  6. 5В010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі