Баишев Университеті

Баишев Университеті

Хабарландыру 3/3 2/2 курс студенттерінің назарына

     Қорытынды аттестаттау жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының жалпы көлемінен кемінде 12 академиялық кредитті құрайды және дипломдық жұмысты немесе дипломдық жобаны жазу және қорғау түрінде жүргізіледі.

      Бұл ретте, дипломдық жұмыстың немесе дипломдық жобаның орнына мынадай негіздер бойынша екі кешенді емтихан тапсыра алады:

      1) денсаулығына байланысты стационарда ұзақ ем алу;

      2) ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғалар, оның ішінде мүгедек балалар, бала кезінен мүгедектер, I топтағы мүгедектер;

      3) жүкті әйелдер немесе екі жасқа толғанға дейінгі бала тәрбиелейтіндер;

      4) оқуды аяқтамаған сырттай оқу нысанының студенттері.

      Кешенді емтихан тапсыру үшін білім алушылар ЖОО басшысының атына өтініш жазады және тиісті құжатты ұсынады.