[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Негізгі құжаттар

Баишев Университеттің миссиясы, пайымы, стратегиясы

Баишев Университеттің миссиясы, пайымы, стратегиясы

Аккредитация

Аккредитация

Білім беру қызметін жүргізу үшін мемлекеттік лицензия

Білім беру қызметін жүргізу үшін мемлекеттік лицензия

Қазақстан Республикасының құқықтық актілері

Қазақстан Республикасының құқықтық актілері

Баишев Университеттің 2020-2024 жылдарға даму бағдарламасы

Баишев Университеттің 2020-2024 жылдарға даму бағдарламасы

Университеттің СМЖ құжатталған ақпараттары

Университеттің СМЖ құжатталған ақпараттары