Баишев Университеті

Баишев Университеті

Негізгі құжаттар

Баишев Университеттің миссиясы, пайымы, стратегиясы

Баишев Университеттің миссиясы, пайымы, стратегиясы

Білім беру қызметін жүргізу үшін мемлекеттік лицензия

Білім беру қызметін жүргізу үшін мемлекеттік лицензия

Баишев Университеттің 2020-2024 жылдарға даму бағдарламасы

Баишев Университеттің 2020-2024 жылдарға даму бағдарламасы

Аккредитация

Аккредитация

Қазақстан Республикасының құқықтық актілері

Қазақстан Республикасының құқықтық актілері

Университеттің СМЖ құжатталған ақпараттары

Университеттің СМЖ құжатталған ақпараттары