Баишев Университеті

Баишев Университеті

т.ғ.к., Б.Р. Исакуловтың кандидатурасын қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағына ұсыну туралы