Баишев Университеті

Баишев Университеті

т.ғ.к Абдуллаев Х.Т. кандидатурасын қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағына ұсыну туралы