Баишев Университеті

Баишев Университеті

Баишев Университетінде білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру

Баишев Университетінің әлеуметтік серіктестері мен тәжірибе базалары-слайд