Түлектер Ассоциациясы

ЖОО-ның түлектеріне арналған мемлекеттік бағдарламалар

Университетті бітіргеннен кейін дипломы бар мамандардың барлығы бірдей бірден жұмыс таба алмайды. Жұмыс беруші көбінесе тәжірибесі бар қызметкерді алуға мүдделі. Мұндай жағдайда кешегі түлектерге «Жастар тәжірибесі», «Дипломмен – ауылға», «Жастар кадрлық резерві» бағдарламаларын жүзеге асыра отырып мемлекет көмекке келеді.

Миссия

ЕРЕЖЕСІ

С.Байшев атындағы Ақтөбе университеті түлектерінің қауымдастығы туралы Ереже - түлектер қауымдастығының мәртебесі мен мақсатын, басқарудың негізгі функциялары мен міндеттерін, қауымдастық мүшелерінің өкілеттіктерін және жауапкершілігін белгілейтін нормативтік құжат.

Түлектер Ассоциациясының мүшелері

Түлектер Ассоциациясының мүшелері – С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетін бакалавриат/магистратура білім беру бағдарламалары бойынша бітірген барлық түлектері

2019 жылы Баишев Университетін бітірген түлектерге диплом беру актісі