[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Студенттік ғылыми қоғамы (СҒҚ)

Студенттік ғылыми қоғамы (СҒҚ)

С. Бәйішев ат. АУ Студенттік ғылыми қоғамы (кейін - СҒҚ) – бұл ғылыми-ұйымдастырушылық және зерттеу жұмыстарына белсене қатысатын университет студенттерін,факультет және кафедраның ғылыми үйірмелер мүшелерін және университтің басқа да студенттік ғылыми бірлестіктерін ерікті негізде біріктіретін қоғамдық ұйым болып табылады. СҒҚ оқытудың барлық курстары мен түрлері студенттерінің ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіру үшін құрылады. Кадрларды кәсіби даярлау кезеңдерінде ғылыми-зерттеу сабақтастығын қамтамасыз ету үшін құрылады.

«ECOGID AKTOBE»ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КЛУБЫ ТУРАЛЫ

Экологиялық клуб - студенттерге, сондай-ақ оқушылар мен балаларға арналған қосымша экологиялық білім беретін, университеттердің, колледждер мен мектептердің білім алушыларымен бірге оқу – тәрбие, ағартушылық және табиғатты қорғау жұмыстарын ұйымдастыратын және жүргізетін мекеме.