[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Сертификаттар

Баишев Университетінің кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау Институтында оқу нәтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері саласында біліктілікті арттыру курстары әзірленді және іске асырылды, оған «7М01711 – Қазақ тілі мен әдебиеті: (лингвист-зерттеуші)» ББ оқытушылары қатысып, сертификаттарын алды.

ССК ұсынысы: ББ 7М01711 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» (лингвист-зерттеуші) пәнін ағылшын тілінде жүргізуге мұғалімдерді даярлауды жандандыру ұсынылады.
Кафедра аға оқытушысы, магистр Хабашева А.М. және Ертазина С.С. ағылшын тілі курсын қосымша меңгеріп, TOEFL ITP тестлеуінен өтіп сертификатын иеленді. TOEFL ITP Silver: 09585889, 12 Jul 2021., TOEFL ITP Bronze: 09501515, 20 Jun 2021.