Реквизиттер

Баишев Университет мекемесі

Мекен -жайы: Ақтөбе қаласы, Ағайынды Жұбановтар көшесі, 302/А

8-7132-974081, 87132-523600 

e-mail: info@bu.edu.kz

РНН 061800074073    БИН 960640000446 

Кбе – 17

ИИН KZ17965Т151202655213 

Банк: АО «Forte Bank»

БИК банка: IRTYKZKA

Президент Аханов Серик  Бекежанович