[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Профессорлық-оқытушылар құрамының ваканттық бос лауазымдары

# Кафедра атауы Ваканттық лауазымы Сандық көрсеткіш Ескерту (оқытылатын пәндер бойынша мамандықтарды корсету)
1
Педагогика, психология және пәндік технологиялар
Доцент
1
Мамандықтар бойынша:
6В01211- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу,
6В01311 - Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі,
6В01111- Педагогика және психология беру бағдарламалары бойынша пәндер.
Аға оқытушы
2
Мамандықтар бойынша:
6В01211- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу,
6В01311 - Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі,
6В01111 - Педагогика және психология беру бағдарламалары бойынша «Дефектология негіздері» пәні.