«Педагогика және психология» кафедрасы

Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к., қауымдастырылған профессор, 2013 жылдың жоғары оқу орнының үздік оқытушысы,
Мемлекеттік ғылыми стипендия иегері
Күні
Уақыты
Дүйсенбі
15.00-18.00
Сейсенбі
15.00-18.00
Сәрсенбі
15.00-18.00
Бейсенбі
15.00-18.00
Жұма
15.00-18.00

«Педагогика және психология» кафедрасы тарихы

    С.Баишев атындағы Ақтөбе университетінің Педагогика, психология және пәндік технологиялар кафедрасы 2012 жылдың 23 қаңтарында құрылды (№ 7 бұйрық). Университет ректорының 2016 жылғы 29 тамыздағы №117 бұйрығымен аталған құрылымдық бөлім «Педагогика және психология» кафедрасы болып қайта құрылды.
    Кафедра 6В010211 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу», 6В01311- «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі», 6B01111 – «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша күндізгі, қашықтықтан оқыту және сырттай оқыту формаларымен кадрлар даярлауды жүзеге асырады. Кафедра жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрлармен жабдықталған.
    2017 жылдың қаңтарында мамандықтар білім беру лицензиясын бес жылға ұзарту арқылы АРТА мамандандырылған аккредитациясынан сәтті өтті. 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы

Аты-жөні
1
Сейтенова Салима Сагиновна
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к., қауымдастырылған профессор
2
Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы
п.ғ.к., доцент
3
Токжанова Айгүл Мақсатқызы
п.ғ.к. университет доценті
4
Миралиева Айжан Жайсанқызы
пс.ғ.к., Ph.D, аға оқытушы
5
Көлбаева Бақыт Сағындыққызы
п.ғ.к., университет доценті
6
Васич Бибигуль Келисовна
п.ғ.к., доцент
7
Бодыкова Ирина Наватовна
п.ғ.к., университет доценті
8
Туребаева Баян Зарлыковна
п.ғ.к., аға оқытушы
9
Книсарина Малика Максатовна
PhD, аға оқытушы
10
Мухамбетова Сауле Кубаевна
п.ғ.к., доцент
11
Каплиева Айгуль Кыдырбаевна
п.ғ.к., доцент
12
Сейткалиева Гулнара Хафизовна
фил.ғ.к., доцент
13
Усов Анатолий Владимирович
п.ғ.к., аға оқытушы
14
Изтлеуова Саманта Шекернаевна
магистр, аға оқытушы
15
Исина Шынар Амангельдиевна
магистр, аға оқытушы
16
Комарова Динара Тұрсынханқызы
магистр, аға оқытушы
17
Альситова Асемгуль Бахтыгалеевна
магистр, аға оқытушы
18
Мамбеталина Айгерим Алимбаевна
магистр, аға оқытушы
19
Жумабек Турсынгул Сырманкызы
магистр, аға оқытушы
20
Имаганбетова Алия Айткалиева
магистр, аға оқытушы
21
Шуриева Айслу Бауыржанқызы
магистр, аға оқытушы
22
Сұлтан Жұлдыз Исақызы
магистр, аға оқытушы
23
Байкелова Балбөбек Әмірқызы
магистр, оқытушы
24
Бекжанова Данагүл Бекболатқызы
магистр, оқытушы
25
Бақытжанова Жақсылық Еламанқызы
магистр, оқытушы
26
Жумаганбетова Бакыт Тенилбайқызы
магистр, оқытушы

Материалдық-техникалық қамтамасыздандыру

 Университет жоғары білім беру секторында сапалы білім беру қызметтерін ұсыну үшін Педагогика және психология кафедрасы қазіргі заманғы деңгейде жеткілікті материалдық-техникалық базамен, ресурстармен жабдықталған: оқу процесін қамтамасыз ету кезінде: Педагогика, Педагогикалық шеберлік арнаулы кабинеттері, ғылыми-зерттеу зертханасы, Теориялық және қолданбалы психология зертханасы, Психологиялық-педагогикалық қызмет орталығы, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқу зертханасы, лингафондық кабинеттер, М.Ақмолла атындағы аудитория, «Тілтаным» зертханасы және «Мектепке дейінгі білім беру теориясы және әдістемесі» шығармашылық шеберханасы  және «Бастауышта оқыту әдістемесі» оқу аудиториялары,  оқыту үдерісіне арналған ресурстық құрамдастар: компьютерлер, интерактивті тақталар, проектор, бағдарламалармен жабдықталған.
     Оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету: пәннің оқу және жұмыс бағдарламасы, ПОӘК, дидактикалық және үлестірмелі материалдар, бақылау-өлшеу материалдары және т.б. Кітапхана қоры бағдарламаның барлық пәндері бойынша оқу және ғылыми әдебиеттермен, электрондық және баспа басылымдарымен жабдықталған.
     Оқу уақытынан тыс ұйымдастыру үшін студенттерге мультимедиялық зал; екі акт залы; интеллектуалды ойындар, дебаттар, дөңгелек үстелдер, презентациялар өткізілетін теледидар және бейне жабдықтармен жабдықталған конференц-зал; 2 спорт залы, ашық спорт алаңы; соңғы үлгідегі компьютерлермен жабдықталған және курстық және дипломдық жұмыстарды техникалық ресімдеу үшін интернетке қосылған компьютерлік сыныптар, компьютермен жұмыс істеу дағдыларын алу және аудиториядан тыс уақытта практикадан өту кезінде қажетті құжаттарды ресімдеу үшін; ғылыми еңбектермен өз бетінше жұмыс істеуге, сондай-ақ бұрыннан бар аудио-бейне материалмен жұмыс істеуге, дискеттердегі тапсырмаларды тексеруге және студенттерді сабаққа, конкурстарға, конференцияларға және басқа да іс-шараларға дайындауға арналған медиатека. Университет кітапханасы Интернет желісіне қосылған, электрондық пошта мен WEB – сайтты қолдайды vuzbaishev.kz ЖОО Университет сайтында сілтеме бойынша орналасқан электронды кітапхана бар kabis.vuzbaishev.kz университет оқытушыларының еңбектері қойылған.

Педагогика және психология кафедрасында «Теориялық және қолданбалы психология» зертханасы қызмет атқарады. Зертханада студенттер психикалық түзетуді, психикалық диагностиканы, тренингтерді, жеке, отбасылық және топтық психологиялық консультацияның заманауи ғылыми-негізделген әдістерді қолдануға мүмкіндік жасалған.

    

Педагогика және психология кафедрасының ПОҚ-ның ғылыми зерттеулері педагогикалық және психологиялық өзекті мәселелеріне арналған. ПОҚ еңбектері отандық және шетелдік басылымдарда жарияланады:

 

 • Aizhan Miralieva PSYCHOLOGICAL COMPETENCE MODEL OF FUTURE PSYCHOLOGICAL TEACHERS / AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH.  ESCI Web of Science. №10, 2020 Issue 1, Special X
 • Duisenbayev A.K., Pedagogical aspects of student socialization/ (Yapparova G.M., Daumov N.G., Shashtygarin M.M., Koldasbayeva B.D.) Journal of Talent Development and Excellence. 12, No.3s, 2020, 898-905. http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/382
 • Mustoyapova (S.Kydyrova, M.Amangaziyeva, M.Pirimzhanov, R.Tileuzhanova)/ The issues of development of creative abilities in French classes/ XLinguae, Volume 13 Issue 1, January 2020, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X         pp. 253-261 DOI: 10.18355/XL.2020.13.01.19 (Scopus)   http://www.xlinguae.eu/2020_13_01_19.html процентиль 90% 49/542 Philosophy https://www.scopus.com/sources.uri
 • K. Duisenbayev, M.M.Shashtygarin, N.G.Daumov, A.M.Tokzhanova, M.S.Kurgambekov/ “PEDAGOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS”/ Journal of Talent Development and Excellence
 • Duisenbayev A.K., Daumov N.G., Utaliev S.A., Pirimjarov M.K., Zhukenova G. B./ PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL BASES OF SELF-REALIZATION OF THE STUDENT’S PERSONALITY/ BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA UNIVERSITY OF ZULIA EXPERIMENTAL FACULTY OF SCIENCE DEPARTMENT OF HUMAN SCIENCES JOURNAL OPTION. JOSÉ VICENTE VILLALOBOS ANTÚNEZ Editor–CHief/ Journal OPCIÓN JVVA/dlms.- ISSN 1012-1587/Legal Deposit pp198402ZU2055 ISSNe 2477-938

 

Кафедра оқытушысы п.ғ.к., доцент А.Қ.Дүйсенбаевтың еңбектері.

 

 

Кафедра оқытушысы Д.Т.Комарованың авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тілімізге мәліметтерді енгізу туралы куәлігі. «Жас физиологиясы және мектепке дейінгі гигиенасы» электронды оқу құралы. 12.05.2020 ж.

 

Д.Т.Комарованың авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тілімізге мәліметтерді енгізу туралы куәлігі. «Психологияны оқыту әдістемесі» электронды оқу құралы. 22.04.2020 ж.

 

 

 

Кафедра оқытушылары пс.ғ.к., аға оқытушы А.Ж.Мирлиева, магистр, аға оқытушы А.А.Мамбеталинаның «Әлеуметтік-психологиялық тренинг-танымдық белсенділікті дамыту құралы» оқу-әдістемелік құралы.

 

Кафедра оқытушыларының ұйымдастыруымен жыл сайын психологиялық, педагогикалық апталықтар,  олимпиадалар өткізіледі, сондай-ақ, студенттер республикалық, қалалық ғылыми жұмыстар байқауларына қатысып отырады.

 • Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Жандану әлемі» қорының қолдауымен, «Жас Отан» жастар қанаты, ҚР Жазушылар Одағы және Алматы қаласы әкімдігі Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті күніне арналған «Мен жастарға сенемін!» атты студент жастардың алтыншы патриоттық форумы  28-қарашада өтті. Бұл форумға педагогика және психология  4-курс студенті Айтқалиев Нұрлан мен Досова Айжан үздік әндер жобасына қатысып  сертификаттармен марапатталды және 1-курс студенті Жазит Аида үздік эссе дайындап Алматы қаласына барып қатысып қайтты.

«Үздік студент» республикалық жобасына «Бөбек» ұлттық қозғалысы қауымдастығы Қазақстан ғалымдары конгресінің қолдауымен өткен қатысу іріктеуі сәттінен «Педагогика және психология» кафедрасынын студенттері өтті.  Байқаудың нәтижелері бойынша студенттер 2019 жылдың 27 қарашасында Нұр-Сұлтан қаласында, министрлер үйінде, еліміздегі танымал (БАҚ) адамдар қатысуымен конференция түрінде өткен марапаттау рәсімінде «Үздік студент-2019» төсбелгілері мен мақтау қағаздарымен марапатталды.

 

 

Республикалық балалар мен жасөспірімдерге арналған «Қазақстан патриоты» әскери-патриоттық журналы мен Ұлттық валютамыз – теңгенің 25 жылдық мерейтойына орай, «Ұлттық валюта – ұлт мақтанышы» атты республикалық шығармалар, суреттер және поэзия байқауы ұйымдастырылған болатын. Шараның мақсаты – жас ұрпақтың патриоттық рухын шыңдап, еліміздің экономикалық  әл-ауқатын арттыруға ат салысуға үндеу.

Осы байқауға «Педагогика және психология» кафедрасының студенттері белсенділік танытып, жүлделі І, ІІ орындарға иеленіп дипломдармен (Бөкенбаева А., Кеңесова А.-І орын, Рахметқали А., Шарападинова Г.-ІІ орын) қатысушы студенттердің жетекшілері (Изтлеуова С.Ш., Сұлтан Ж.И., Ертукешова Г.М., Байкелова Б.Ә., Кангерей М.Б.) алғыс дипломдармен марапатталды.

 

 

 

Республикалық ғылыми-практикалық, танымдық-психологиялық «Қызықты психология» журналының ұйымдастыруымен «АДАМ ӨМІРІНДЕГІ БЕЙІМДЕЛУ ҮРДІСІНІҢ МАҢЫЗЫ» республикалық сырттай байқауына «Педагогика және психология» мамандығының студенттері белсене қатысты. Оның ішінде  Қожакова Толғанай ПжП-302 топ студенті, «Ғылыми тәжірибелік (жетекшілік) зерттеу жұмыстары» номинациясы бойынша ІІ дәрежелі диплом, Иса Мая ПжП-402 топ студенті, «Ғылыми тәжірибелік (жетекшілік) зерттеу жұмыстары» номинациясы бойынша «Белсенді қатысушы» дипломмен марапатталды.

 

 

 

«ASIA EDUCATION» Халықаралық даму орталығымен ұйымдастырылған  Республикалық «Үздік курстық жұмыс» атты байқауына  «Педагогика және психология» және «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының студенттері  белсенді қатысып, дипломдармен марапатталды.

 

 

27-28.02.2020ж. Алматы қаласы, Абай атындағы  Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті ұйымдастыруымен  «ХХІ ғасыр педагогикасындағы Абай мұралары» атты педагогикалық мамандықтар студенттеріне арналған республикалық педагогикалық олимпиадасына магистр, оқытушы Бекжанова Д.Б. жетекшілігімен Пжп-201 тобынан  Естаева Д., Базарбаева Г., БОПмӘ-301 тобынан Төлебаева С., Қайыржан Н. (Самғау командасы) студенттері белсенді қатысып, сертификатпен және ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. «Абай мұралары менің өмірімде» тақырыбында  «Үздік эссе» номинациясы бойынша Мақтау қағазымен  Базарбаева Г. марапатталды.

 

 

Кафедра қызметінің маңызды бағыттарының бірі қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындары мен орталықтармен ғылым және білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту болып табылады.

        Халықаралық академиялық ұтқырлық шеңберінде «Current trends of acculturation in the EU» халықаралық конференциясының қорытындысы бойынша А. С. Мустояпова мен Б. З. Туребаеваның сертификаттарын табыс ету. Альчиде де Гаспери атындағы евроаймақтық экономика университеті, Польша Республикасы  
    19.02.2018 ж.-06.03.2018 ж. аралығында 5В010300 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасының 75 студенті ынтымақтастық аясында Черноризец Храбра атындағы Варнен еркін университетінің профессоры PhD Буюклиева А.С. «Сын тұрғысынан және креативті ойлау» тақырыбында өткізген курсқа қатысты.
    23.04.2018-14.05.2018 ж. аралығында «Көпмәдениетті білім беру саласындағы инновациялық технологиялар» халықаралық желілік зертханасының ғылыми жетекшісі, «ИКаРУС» ОО жанындағы көптілділік және мәдениетаралық коммуникация бойынша халықаралық әдістемелік кеңес басқармасының мүшесі, РФ Федералдық тізілімінің сарапшысы, п.ғ.к. Кудрявцева Е.Л. (Гутов қ., ГФР) «Көпмәдени білім беру саласындағы инновациялық технологиялар» тақырыбында 5В010300-Педагогика және психология білім беру бағдарламасының 60 студенттеріне онлайн – оқыту өткізді.
    Орынбор мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры п.ғ.д., А.В.Москвина «Дефектология және логопедия негіздері» пәні бойынша сабақ (6 қосымша) және 7.11.2017 ж.-1.12.2017 ж. аралығында «инклюзивті білім берудің теориялық және заңнамалық негіздері» тақырыбында студентердің сертификаттау курстарын  өткізді (72 сағат)
    Академиялық ұтқырлықтың халықаралық бағдарламаларын ынталандыру мақсатында С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті 2017 жылы жоғарыда аталған университетте «Әлеуметтік саланың стратегиялық және инновациялық менеджменті» (72 сағат) біліктілігін арттыру курсынан п.ғ.к., доцент А.С.Мустояпова мен п.ғ.к., аға оқытушы Б.З.Туребаеваның  стажировкадан өтуіне жағдай жасады.
    Білім және ғылым саласындағы халықаралық өзара тиімді ынтымақтастық Қазақстанның және алыс және жақын шетелдердің келесі оқу орындарымен орнатылды және бекітілді:
    Альчиде де Гаспери атындағы евроаймақтық экономика университеті, Польша Республикасы;

 1.  М.Акмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті;
 2.  Черноризец Храбра атындағы Варнен еркін университеті;
 3.  Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті;
 4.  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
 5.  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті;
 6.  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті және т. б.

    С.Баишев атындағы Ақтөбе университеті Лиссабон Конвенциясының талабы негізінен ПОҚ академиялық ұтқырлық бағдарламасы, атап айтқанда, жақын және алыс шетелдердің жетекші ғалымдарын шақыру арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ, керісінше, С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің жеке оқытушыларының дәріс оқу және оқыту үшін шетелдерге шығуы

     Педагогика және психология кафедрасы оқу пәндерін кешенді әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады: оқулықтарды, оқу құралдарын дайындау, оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізу бойынша оқу-әдістемелік материалдарды, сондай-ақ оқытудың неғұрлым тиімді тәсілдері мен әдістерін пайдалануды қарастыратын басқа да нұсқаулар мен құралдарды әзірлейді. Әдістемелік тәсілдердің  ұтымды үйлесімі мен оқытудың техникалық құралдарын тиімді пайдалану, жас  оқытушыларға педагогикалық шеберлікті меңгеруге көмек көрсету жұмысын жүргізеді. Кафедрада оқу-әдістемелік семинар жұмыс жасайды, оның негізгі мақсаты білім беру үрдісін дамыту мен қалыптастыру міндеттерін шешу, педагогикалық біліктілік деңгейін, педагогикалық шеберлікті және ПОҚ қызметінің тиімділігін жоғарылату, жас мамандарға көмек көрсету болып табылады.
     Кафедра ғылыми-әдістемелік семинарларды ұйымдастырып, өткізумен айналысады. Әдістемелік семинар отырыстарында педагогикалық және кәсіби тәжірибе, ақпарат және білім алмасу оқытушыларға студенттерді оқытуда жаңа тәсілдерді табысты қолдануға көмектеседі. Кафедраның оқу жұмысында оның дамуының барлық кезеңдерінде студенттердің психологиялық-педагогикалық жұмысқа теориялық және практикалық дайындығы бірінші орынды иеленді.
     Барлық оқу пәндері бойынша кафедра оқытушылары оқу-әдістемелік кешендер дайындап, басылып шығарылды және оқу процесінде қолданылуда.
     Университетте біліктілігін арттыратын тыңдаушыларға және студенттерге  жоғары кәсіби, әдістемелік деңгейде сабақтар өткізіледі. Сондай-ақ, кафедра оқытушылары Алматы, жақын және алыс шетелдердегі жоғары оқу орындарының оқытушыларымен тәжірибе алмасып, үздіксіз білім беру курстарынан өтіп отырады.
      Курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптары жыл сайын жаңарып, кафедра отырыстарында бекітіледі. Бұл студенттерге әлеуметтік-педагогикалық маңызы бар ғылыми мәселелерді дамытуға баса назар аударуға мүмкіндік береді.
      Оқу процесінде  оқытудың заманауи формалары, әдістемелері, әдістері мен технологиялары қолданылады. Кафедраның ең белсенді оқытушылары іскер ойындар, нақты жағдайларды талдау әдісі, тестілеу және медиа-ақпараттық технологияларды қолданады.
      Кафедрада оқу процесінің тиімділігін жоғарылату мақсатында жұмыстар үздіксіз жүргізіледі. Оларға оқытудың инновациялық әдістерін қолдану, оқу процесін компьютерлендіру, міндеттерді орындау, қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану, оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін қолдану кіреді.

    Кафедрада оқу процесінің құрамдас бөлігі ретінде тәрбиеге аса үлкен көңіл бөлінеді. Тәрбиенің дамуы білім беру саласының басты бағыттардың бірі болып табылады, өйткені мұның негізінде өскелең ұрпақтың азаматтық, шығармашылық, тәрбиелік қалыптасуының маңыздылығында Қазақстанның ертеңі мен қоғам құндылықтарының басым бағыттары және ұлттық қауіпсіздік мәселелері жатыр.
   Тәрбие жұмысының міндеттері
    Студенттердің кәсіби жұмысқа қатысты оқуға деген көзқарасын қалыптастыру және әлеуметтік және кәсіби топқа – бастауыш сынып мұғалімдері мен мектепке дейінгі білім беру мұғалімдеріне деген сезімін қалыптастыру. Болашақ мамандардың адами және кәсіби қасиеттерінің кешенді дамуы, студенттерге арналған шығармашылық қызметті үнемі ынталандыру, жұмысқа деген қызығушылық, таңдаған мамандықтың теориялық негіздерін меңгерудегі тәуелсіздік.

Тәрбие жұмысының негізгі міндеттері:

 • білім мен білімнің ең жоғары деңгейі – классикалық университет білімін алу арқылы адамның интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік және физикалық даму қажеттіліктерін қанағаттандыру;
 • студенттер арасында азаматтық ұстанымды қалыптастыру, заңға деген құрмет, әлеуметтік қызмет пен жауапкершілік, қазіргі заманғы өркениет пен демократиялық қоғам жағдайында жұмыс істеу және өмірге деген қажеттілік;
 • әмбебап құндылықтарға негізделген жоғары моральдық, мәдени және ғылыми басымдылықтарды игеру және қабылдау;
 • студенттер арасында кәсіби лауазымдық және этикалық нормаларды қалыптастыру, олардың мамандықтарының әлеуметтік миссиясын білу, маманның нәтижесі мен олардың әрекеттерінің салдары үшін жауаптылығы;
 • адамның және азаматтың маңызды қасиеттері мен қасиеттерін қалыптастыру.

Тәрбиені ұйымдастыру барлық бағыттарына сәйкес өткізіледі:

 1. Тәрбие сағаттары, мерекелік шаралар ұйымдастыру;
 2. Қарттар үйіне, Балалар үйлеріне бару (студенттер тарапынан коцерттік номерлер ұйымдастыру, диагностикалық және коррекциялық шаралар жүргізу, гуманитарлық көмек жинау және т.б.);
 3. Психологиялық қызмет орталығының жұмыстары аясында тренингтер өткізу;
 4. Студенттермен адамгершіліктік-этикалық тақырыптар бойынша әңгімелесу арқылы жүргізіліп отырады.

    Жастардың қалыптасуына, өз бетінше шешім қабылдауға, жан-жақты қабілетін дамытуға қажетті жағдай жасау міндетін ала отыра, оларға керек ақпараттық, білімдік, коммуникативтік, әлеуметтік кеңістік қалыптастыру мақсатында жалпы тақырыптық сабақтар жүргізіліп отырады. Кафедра оқытушылары студенттердің оқу-ғылыми ортаға икемделулеріне көмектесіп, кітапхана, музей, қала театрларына экскурсиялар ұйымдастырып тұрады.
    Кафедра жанынан құрылған «Жас психолог», «Тұмар», «Жас тәрбиеші», «Жас шеберлер клубы» үйірмелері мен «Сырғалым» қыздар клубы жұмыс жасайды. Үйірмеге қатысушы студенттер жетекшілерімен бірге ғылыми-зерттеу жұмыспен айналысады. 

    Педагогика және психология кафедрасында «Сырғалым» клубымен ұйымдастыруымен «Қуыршақ терапия» тренингі өткізілді. «Сырғалым» клубының мүшелері қуыршақ жасау барысында

       Педагогика және психология кафедрасында «Қазіргі заман психологияның өзекті мәселелері» атты семинар өтті. «Жас психолог» клубының мүшелері баяндама қорғады.
      «Жас тәрбиеші» студенттік оқу-әдістемелік үйірмесінің мақсаты студенттерді мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсаттары, міндеттері, мазмұны, принциптері, нысандары, әдістері мен құралдарымен таныстыру болып табылады; мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері мен психологиялық ерекшеліктері; балалардың әртүрлі түрлерін дамыту әдістері; мектепке дейінгі жастағы анатомия мен физиологияның ерекшеліктері және санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету бойынша талаптар; мектепке дейінгі мекеменің ұйымдық негізі және оны басқару. 
      «Жас шеберлер клубы» студенттік үйірмесі 2016 жылы құрылды. Көркем шығармашылық үйірмесінің бағдарламасы: қолөнер бұйымдарының әртүрлі техникасымен және дәстүрлі халық қолөнерімен таныстыру үшін кең мүмкіндіктер береді; студенттердің өздерінің қабілеттерін жүзеге асыру қажеттіліктерін қанағаттандырады; өзіңізге және басқа адамдарға қызықты және пайдалы жүйеде студенттерге бос уақытты ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

6B01111 – Педагогика и психология

Оқу мерзімі: күндізгі – 4 жыл, күндізгі дистанциондық – 3 жыл.
Академиялық дәреже: білім бакалавры

Педагогика және психология бакалаврының кәсіби іс-әрекетінің саласы білім беру мекемелері (мектепке дейінгі мекемелер, жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, педагогикалық кадрларды қайта даярлау және біліктілікті арттыру институттары, білім департаменттері) болып табылады.
Педагогика және психология бакалаврының кәсіби іс-әрекетінің аумағына білім беру мекемелеріндегі оқу-тәрбие процесін жобалау, тәрбиеленушілердің жеке тұлғалық және әлеуметтік даму мәселелері бойынша психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізу, білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, білім берудің дамытушы және түзетуші бағдарламаларын әзірлеу жатады.

6B01111-Педагогика  және психология мамандығы бойынша БББ-ның жалпы мақсаттары:

 1. – білім алушыларды Қазақстан Республикасы халықтарының достығы мен патриотизм рухында, этносаралық  мәдениет пен салт-дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеу;
 2. – жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру;
 3. – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің үш деңгейлі моделі бойынша білім беру бағдарламаларының үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында жұмысқа орналасу және кәсіби өсу үшін бәсекеге қабілетті түлекті қалыптастыру;
 4. – білім беру мекемелерін педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етудегі мемлекет пен қоғамның сұранысын қанағаттандыру;
 5. – Дублин дескрипторларына және жұмыс берушілердің талап-тілектеріне сәйкес білім алушылардың академиялық ұтқырлығын кеңейту;
 6. – кәсіби іс-әрекетке қажетті іргелі білім, іскерлік және дағдыларды қалыптастыру;
 7. – жан-жақты дамыған педагогика және психология бакалаврын дайындау.

6B01111 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша бакалавр  кәсіптік іс-әрекеттің келесі түрлерін орындай алады:

 1. – психологиялық және педагогикалық диагностика (оқушының жеке басын, оқыту, тәрбиелеу және дамыту нәтижелерін зерттеу);
 2. – басқару процестерін әлеуметтік-психологиялық қолдау;
 3. – психологиялық профилактика және ағарту;
 4. – түзету-дамыту жұмыстары;
 5. – ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар негізінде оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру);
 6. – басөарушылық-педагогикалық («субъект-субъект» жүйесінде өзара әрекет жасау, білім берудегі менеджмент);
 7. – жобалаушылық (мектепке дейінгі мекемелердің, мектептің және колледждің білім беру процесін модельдеу);
 8. – ғылыми-зерттеу (білім беру мәселелерін шешуде шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия).

Түлектің кәсіби іс-әрекетінің міндеттері:

 1. -білім алушылардың жеке тұлғасын дамыту және қалыптастыру бойынша қоғамның әлеуметтік талабын қанағаттандыру;
 2. – отандық және әлемдік стандарттар талаптарына сай білім беру сапасының деңгейін жоғарылату;
 3. – озат психологиялық-педагогикалық технологияларды меңгеру және оны практикалық қызметке енгізу;
 4. – педагогика және психология саласында ғылыми-зерттеу әрекетін ұйымдастыру және жүргізу;
 5. – білім алушылардың білім беру бағдарламасында қарастырылған пәндер бойына білім, білік, дағдылары мен кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру.

     6В010211 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

Оқыту мерзімі: күндізгі – 4 жыл, күндізгі, қашықтықтан – 3 жыл.
Академиялық біліктілігі: білім бакалавр

Мамандық түлектерінің кәсіптік іс-әрекетінің саласы – білім беру саласы: сәби, мектепке дейінгі және мектепалды дайындық топтарындағы балаларды мектепке дейін тәрбиелеудің және оқытудың жалпы білім бағдарламасы мазмұнының базалық минимумының талаптарына сәйкес мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру.
Бітіруші түлектердің кәсіптік қызмет объектісі: мектепке дейінгі білім беру жүйесі, мектепке дейінгі ұйым, шағын орталықтар, педагогикалық колледж, білімді басқару департаменті, білім жетілдіру институты.
6В010211 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты: бакалавр дайындығының мақсаты кәсіби, гуманистік және аксиологиялық құраушыларына негізделген, еңбек нарығында сұранысқа ие, таңдаған еңбек саласына тән құзыреттіліктерін меңгерген, өз интеллектуалдық, кәсіби потенциалын толық ашуға ұмтылатын, қоғамдық даму мен оның әлеуметтік және  мәдени жағынан дамуына саналы түрде атсалысатын маман дайындау.

Түлектің кәсіптік іс-әрекетінің түрлері

6В010211 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасының түлектері кәсіптік іс-әрекеттің келесі түрлерін орындай алады:

 1. – Білім беру (педагогикалық) – мектеп жасына дейінгі баланы оқыту, тәрбиелеу және дамыту;
 2. – Диагностикалық (түзету, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау; мектеп жасына дейінгі баланы жеке тұлғалық зерттеу, оқыту, тәрбиелеу мен дамытудың нәтижелерін зерттеу);
 3. – Ұйымдастыру-технологиялық (оқыту мен тәрбиелеу үрдісн ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті басқару);
 4. – Педагогикалық-басқарушылық («субъек-субъект» өзара әрекеттесу, білім берудегі менеджмент);
 5. – Жобалау (зерттеу, жалпылау, мектепке дейінгі білім беру саласындағы озық тәжірибені тарату, мектепке дейінгі ұйымдағы білім беруді модельдеу);
 6. – Ғылыми-зерттеушілік (мектепке дейінгі білім берудегі мәселелерді шешудегі шығармашылық ізденіс, рефлексия)
 7. Түлектің кәсіптік іс-әрекетінің міндеттері:
 8. – 1 жас пен 6 жас арасындағы балаларды мектепке дейін тәрбиелеудің және оқытудың жалпы білім бағдарламасы мазмұнының базалық минимумының талаптарына сәйкес мектепке дейінгі білім берудің сапасын арттыру;
 9. – Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту-тәрбиелеу үрдісін ұйымдастыру негізінде қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау;
 10. – Баланың мектепалды дайындығын қамтамасыз ету;
 11. – Озық педагогикалық технологияны меңгеру және оны тәжірибеге енгізу.

6B01311-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Оқу мерзімі: күндізгі-4 жыл, қашықтықтан – 3 жыл.
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалаврының кәсіби қызмет саласы білім беру мекемелері (жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім департаменттері) болып табылады.
6В01311 – Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалаврының кәсіби қызметінің нысандары барлық типтегі жалпы білім беретін мектептерде педагогикалық үдеріс және білім беру мекемелерінде әдістемелік жұмыс болып табылады.
Білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттарын дайындау бағыты – 6B01311 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі: мамандық бойынша бакалаврларды даярлау мақсаты айқын кәсіби, гуманистік және аксиологиялық құрамдас бөліктері бар және еңбек нарығында сұранысқа ие, өздері таңдаған қызмет саласында толық құзыреттілікке ие, өзінің интеллектуалдық, кәсіби және ерік әлеуетін толық ашуға ұмтылатын және қоғамдық дамудың жалпы бағытына, сондай-ақ оның әлеуметтік және мәдени өмірінің түрлі нысандарына саналы қатынасымен ерекшеленетін жаңа үлгідегі кадрларды даярлау болып табылады.
6B01311 – Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кәсіби қызметінің пәні жалпы білім беретін мектептердің бірінші сатысындағы педагогикалық үдерісті ұйымдастыру жағдайында Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту тұжырымдамасының талаптарын және білім беру мекемелерінде әдістемелік жұмыстарды жүзеге асыру болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері:

6В01311-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығының бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады::

 1.  – диагностикалық-оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және дамыту нәтижелерін зерттеу;
 2.  – ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар негізінде оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру);
 3.  – басқарушылық-педагогикалық («субъект – субъект» өзара іс-қимылы, білім берудегі менеджмент);
 4.  – жобалық (бастауыш мектепте білім беруді модельдеу);
 5.  – ғылыми-зерттеу (білім беру мәселелерін шешуде шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия).

Бітірушінің кәсіби қызметінің міндеттері:

 1. – білім алушыларда мемлекеттік білім беру стандартында көзделген пәндер бойынша жалпы оқу және арнайы білімді, білік пен дағдыларды, сондай-ақ пәндер бойынша базалық және пәндік құзыреттілікті қалыптастыру;
 2. – бастауыш мектеп мұғалімінің негізгі және негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру.

Баишев университеті, Білім берудің жоғары мектебінің деканы А.Қ.Дүйсенбаев, «Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі С.С.Сейтенова және кафедраның профессорлық оқытушылар құрамы, «Педагогика және психология» білім бағдарламасының 1–курс студенттерімен және олардың ата-аналарымен online кездесу өткізді.

Педагогика және психология кафедрасының  «5В010200 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының 4 курс студенттері «Баланың мектептегі алғышқы күні» практикасынан өту барасында Практика жетекшісі – Сұлтан Ж.И.

 

Біздің серіктестеріміз

Педагогика және психология кафедрасы ББ жүзеге асыру үшін бірқатар білім беру мекемелерімен, қауымдастықтармен және қауымдастықтармен ынтымақтасады.

 1. «Қазақ психологиялық қоғамы «Республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалы.
 2. Баишев жоғары медициналық колледжі.
 3. Ақтөбе қаласындағы ОМ № 1, 16, 20, 21, 22, 27, 35, 40, 42, 56
 4. ЖК «Зиятты дамыту орталығы» Аktobe.lets», Монтессори орталығы «Aktobe kids»,  «ЛогоРитм» педагогикалық түзету орталығы
 5. №43 «Гүлдәрен», №47 «Нұр-ай», №17 «Шұғыла», №19 «Бұлақ»
 6. ЖШС БСО «Балақай», «Бөлтірік» МДҰ , «Бөрте» МДҰ № 47″,«Бал-Орда» МДҰ , «Мирас» МДҰ, «Тәтті бала» МДҰ, «Kinder joi» МДҰ