Баишев Университеті

Баишев Университеті

э.ғ.к. К.М.Балгинованың кандидатурасын қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағына ұсыну туралы