Баишев Университеті

Баишев Университеті

Оқу-әдістемелік жұмыс

 

Автор (лар) дың аты-жөні

Ғылыми атағы, лауазымы

Басылым атауы

Басылым түрі

1

2

3

4

5

1.       

Калмагамбетова С.Р.

мемлекетік және жергілікті басқару магистрі, аға оқытушы

Мемлекеттік қызметшілердің мансабын басқару

Тест жинағы

Мемлекеттік басқару теориясы. Ақтөбе: Баишев Университеті РББ, 2020. -143б

Глоссарий

QUALITY MANAGEMENT. Aktobe: Baishev university

EPD,2019.-101list

Оқу құралы

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу Ақтөбе: Баишев Университеті РББ, 2019. -133б

Оқу құралы

Электрондық Үкімет Технологиясы. Ақтөбе: Баишев Университеті РББ, 2019. -103б

Оқу құралы

Мамандыққа кіріспе. Ақтөбе: Баишев Университеті РББ, 2019. -106б

Оқу құралы

Теория государственного управления. Баишев университеті, 2020. – 181 б.

Оқу құралы

2.       

Баймукашева Ж.З.

Сейткалиева Н.Т.

э .ғ.к., доцент

экономика магистрі

Ішкі фирмалық жоспарлау. Актобе: Баишев университеті, 2020. – 204 б.

Оқу құралы

3.       

Кайырғалиева М.Г.

Кубанова Д.Б.

э.ғ.к., доцент, аға оқытушы

Кәсіпорынның экономикалық негізі. Актобе: Баишев университеті, 2020. – 165 б.

Оқу құралы

Кәсіпорын экономикасы. Актобе: Баишев университеті, 2019. – 150 б.

 

4.       

Сейткалиева Н.Т

экономика магистрі.,

аға оқытушы

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру., 2020-114б

Дәріс курсы

Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі. Ақтөбе:Баишев Университеті РББ ,2019.-132б

Оқу құралы

Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау және бюджеттік процестер. Ақтөбе: Баишев Университеті, 2019 – 126 б.

5.       

Баймукашева Ж.З

э .ғ.к., доцент

Ішкі фирмалық жоспарлау. Ақтөбе: Баишев Университеті, 2020 – 109 б.

Тест жинағы

Кәсіпорынның шаруашылық қызметің қызметін талдау. Оқу құралы.-Алматы: Бастау,2019

-232б

Оқу құралы

6.       

Кубанова Д.Б

Есберген Р.Ә

Менеджмент магистрі., аға оқытушы

Human Resources Management. Ақтөбе: Баишев Университеті, 2019 – 109 б.

Дәріс курсы

7.       

Шукуров А.К.

Калмагамбетова С.Р.

э.ғ.к., аға оқытушы

мемлекетік және жергілікті басқару магистрі, аға оқытушы

Этика и имидж государственного служащего. Актобе: Баишев университет, 2019. – 94 с.

Оқу құралы

Мемлекеттік жеке-меншік әріптестік. : Баишев Университеті РББ, 2019. -173б

Оқу құралы

8.       

Шукурова Б.М.

э .ғ.к., доцент

Управление трудовыми ресурсами. Актобе: Баишев университет, 2019. – 102 с.

Оқу құралы

Курс лекции «Международная экономика», 2018

Дәріс курсы

Организация предпринимательской деятельности.Актобе ., РИО Баишев Университет, 2018.-294с

Оқу құралы

Бизнес-менеджмент. Ақтөбе:Баишев Университеті РББ ,2019.-133б

Оқу құралы

Кәсіпкерлік қызметті монополияға қарсы реттеу. Баишев Университеті РББ, 2020. -120б

Оқу құралы

9.       

Балгинова К.М.

э .ғ.к., доцент

Учебное пособие: Экономический анализ /  Агзамова А.Б., Балгинова К.М. – Актобе, 2018: – 164 с.

Оқу құралы

Учебное пособие: Финансовый и управленческий анализ / Костанай:КСТУ имени академика З.Алдамжар, 2019: – 179 с

Оқу құралы

10.   

Шукуров А.К.

Шукурова Б.М.

э.ғ.к.,аға оқытушы

э .ғ.к., доцент

Мемлекеттік сатып алуларды басқару

Ақтөбе: Баишев университет РББ, 2019.- 157 с

Оқу құралы

Управление государственными закупками. РИО Баишев университет, 2019. 161 с.

Оқу құралы

Қазақстан республикасындағы экономикалық саясат және бәсекеге қабілеттілік

Оқу құралы

Экономическая политика Казахстана. Актобе: Баишев университет РБП, 2019. – 138 С.

Оқу құралы

11.   

Кабакбаев А.С.

э.ғ.к.,аға оқытушы

Социально-экономическое планирование. Актобе: Баишев университет, 2019. – 102 с.

Оқу құралы

12.   

Калаганова Н.К.

Баймукашева Ж.З.

э.ғ.к.,аға оқытушы

э.ғ.к., доцент

Экономическая безопасность организаций

Актобе: Баишев Университет, 2019. – 98 c.

Оқу құралы

13.   

Калаганова Н.К

Сулима С.В.

Уразгалиева М.А.

э.ғ.к.,аға оқытушы

э.ғ.к.,аға оқытушы

э.ғ.к., доцент

Организация производства: учебн.пособие/ Актобе: Баишев Университет, 2020. – 245 c.

Оқу құралы

14.   

Калаганова Н.К

Сулима С.В.

Уразгалиева М.А.

э.ғ.к.,аға оқытушы

э.ғ.к.,аға оқытушы

э.ғ.к., доцент

Организация, нормирование и оплата труда: учебн.пособие /Баишев Университет, 2020. – 215 c.

Оқу құралы

15.   

Мусиров Г.М.

э .ғ.к., доцент

Экономикалық ілімдер тарихы. оқу құралы Ақтөбе 2018.-301б

Оқу құралы