Баишев Университеті

Баишев Университеті

Нормативтік құжаттар

Қазақстан Республикасындағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласын реттеуге бағытталған нормативтік құжаттар: