Баишев Университеті

Баишев Университеті

Мұғалімдерге арналған BaishevExam жүйесінде ауызша/жазбаша емтихан өткізу нұсқаулығы