Баишев Университеті

Баишев Университеті

Введите текст заголовка

  Университет жоғары білім беру секторында сапалы білім беру қызметтерін ұсыну үшін Педагогика және психология кафедрасы қазіргі заманғы деңгейде жеткілікті материалдық-техникалық базамен, ресурстармен жабдықталған: оқу процесін қамтамасыз ету кезінде: Педагогика, Педагогикалық шеберлік арнаулы кабинеттері, ғылыми-зерттеу зертханасы, Теориялық және қолданбалы психология зертханасы, Психологиялық-педагогикалық қызмет орталығы, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқу зертханасы, лингафондық кабинеттер, М.Ақмолла атындағы аудитория, «Тілтаным» зертханасы және «Мектепке дейінгі білім беру теориясы және әдістемесі» шығармашылық шеберханасы  және «Бастауышта оқыту әдістемесі» оқу аудиториялары,  оқыту үдерісіне арналған ресурстық құрамдастар: компьютерлер, интерактивті тақталар, проектор, бағдарламалармен жабдықталған.
     Оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету: пәннің оқу және жұмыс бағдарламасы, ПОӘК, дидактикалық және үлестірмелі материалдар, бақылау-өлшеу материалдары және т.б. Кітапхана қоры бағдарламаның барлық пәндері бойынша оқу және ғылыми әдебиеттермен, электрондық және баспа басылымдарымен жабдықталған.
     Оқу уақытынан тыс ұйымдастыру үшін студенттерге мультимедиялық зал; екі акт залы; интеллектуалды ойындар, дебаттар, дөңгелек үстелдер, презентациялар өткізілетін теледидар және бейне жабдықтармен жабдықталған конференц-зал; 2 спорт залы, ашық спорт алаңы; соңғы үлгідегі компьютерлермен жабдықталған және курстық және дипломдық жұмыстарды техникалық ресімдеу үшін интернетке қосылған компьютерлік сыныптар, компьютермен жұмыс істеу дағдыларын алу және аудиториядан тыс уақытта практикадан өту кезінде қажетті құжаттарды ресімдеу үшін; ғылыми еңбектермен өз бетінше жұмыс істеуге, сондай-ақ бұрыннан бар аудио-бейне материалмен жұмыс істеуге, дискеттердегі тапсырмаларды тексеруге және студенттерді сабаққа, конкурстарға, конференцияларға және басқа да іс-шараларға дайындауға арналған медиатека. Университет кітапханасы Интернет желісіне қосылған, электрондық пошта мен WEB – сайтты қолдайды vuzbaishev.kz ЖОО Университет сайтында сілтеме бойынша орналасқан электронды кітапхана бар kabis.vuzbaishev.kz университет оқытушыларының еңбектері қойылған.