[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Магистратура бойынша білім беру бағдарламалары (мамандықтары) тілімі

Білім беру саласыныңкоды және атауы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламалар тобы

Білім беру бағдарламасының коды және атауы

Магистратура білім беру бағдарламасы бойынша (ғылыми-педагогикалық/бейіндік бағыт) берілетін дәреже

Ғылыми-педагогикалық бағыт

Бейіндік бағыт

7M01 Педагогикалық ғылымдар

7M017

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтарын даярлау

7M01711 Қазақ тілі мен әдебиеті:Лингвист-зерттеуші

7M01712 Қазақ тілі мен әдебиеті: Педагог-әдебиеттанушы

//////

«7M01711 Қазақ тілі мен  әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының/білім магистрі

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтарындаярлау

7M01721  Орыс тілі мен әдебиеті

//////

«7M01721 Орыс тілі мен  әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының/білім магистрі

Шетел тілінің педагогтарын даярлау

7M01731  Шетел тілі: екі шетел тілі

7M01732  Шетел тілі: екі шетел тілі

«7M01731/7M01732  Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының/білім магистрі

7М04 Бизнес, басқару және құқық

7M041

Бизнес және басқару

Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04111  Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04112  Мемлекеттік және жергілікті басқару

«7M04111/7M04112 Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдары/бизнес және басқару магистрі

Экономика

7M04121  Экономика

7M04122  Экономика

«7M04121/7M04122 Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдары/бизнес және басқару магистрі

Қаржы, банк және сақтандыру ісі

7M04131  Қаржы

7M04132  Қаржы

«7M04131/7M04132 Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдары/бизнес және басқару магистрі