[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Конференция материалдары

«Ғылым мен технологияның, қоғам мен білімнің өзекті мәселелері: жағдайы мен даму болашағы» I Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы 28 желтоқсан

«Ғылым мен технологияның, қоғам мен білімнің өзекті мәселелері: жағдайы мен даму болашағы» ІII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы – 29 мамыр 2020 ж.

«Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы

«Ғылым мен технологияның, қоғам мен білімнің өзекті мәселелері: жағдайы мен даму болашағы» II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы – 27 желтоқсан 2019 І том

«Ғылым мен технологияның, қоғам мен білімнің өзекті мәселелері: жағдайы мен даму болашағы» II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы – 27 желтоқсан 2019 ІІ том

«Ғылым мен технологияның, қоғам мен білімнің өзекті мәселелері: жағдайы мен даму болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының жинағы – 17 мамыр 2019 ж.

«Жастар және ғылым: бүгіні мен келешегі» атты ІІІ халықаралық конференция материалдары
 1 Том2 Том3 Том4 Том 

Бәйішев университетінің 25 жылдығына, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына, Ахмет Жұбановтың 115 жылдығына және Қазақстан Ғылым қызметкерлері күніне арналған Ғылым декадасының және «Білім және ғылым: қазіргі заман көз-қарасы» атты жас ғалымдар мен студенттердің VI Халықаралық онлайн ғылыми-практикалық конференциясының