Баишев Университеті

Баишев Университеті

Кафедра миссиясы

Тәуелсіз демократиялық құқықтық Қазақстанның білім жүйесінде бәсекеге қабілетті дамуына үлес қосатын, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандар даярлау,білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету

Кафедра миссиясы

Тәуелсіз демократиялық құқықтық Қазақстанның білім жүйесінде бәсекеге қабілетті дамуына үлес қосатын, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандар даярлау,білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету