История кафедры «Информационно-коммуникационные технологии»

1998 жылы «Информатика және математикалық пәндер» кафедрасы болып құрылды. 2017 жылы кафедраларды қайта құрылымдау нәтижесінде «Техникалық кибернетика және тасымалдауды ұйымдастыру» кафедрасы құрылды. 2019 жылы «Техникалық кибернетика және тасымалдауды ұйымдастыру» кафедрасының бөлінуіне байланысты «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы құрылды және кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы, магистр, аға оқытушы Сундетова Алмагуль Рауловна тағайындалды.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының қызмет етуі және дамуы экономиканың инновациялық даму талаптарына және қоғамның қазіргі заманғы қажеттіліктеріне сәйкес, ең алдымен Қазақстанның батыс аймағындағы мамандарды дайындауға бағытталған. Кафедраның академиялық қызметі мемлекет басшысы Н.А.Назарбаевтың қойған стратегиялық міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған, яғни жаңа формация мамандарын даярлау. Ұлттық білім беру жүйесінің бәсекелестігі технологияларды үнемі жаңартуды, инновацияларды жедел игеруді, қарқынды өзгеріп отыратын әлемнің сұраныстары мен талаптарына тез бейімделуді талап ететін жаһандық бәсекелестіктің негізгі элементі болды. Сонымен қатар сапалы білім алу мүмкіндігі әлеуметтік әділеттілік пен саяси тұрақтылықтың шешуші факторы азаматтардың аса маңызды өмірлік құндылықтарының бірі болып қала береді.
Қазіргі таңда кафедра күндізгі және қашықтықтан оқыту түрлері бойынша үш мамандық бойынша кадрлар дайындайды:

6В06121-«Ақпараттық жүйелер»  

6В06111- «Информатика»

6В06131 «Ақпараттық жүйелерді математикалық қамтамасыз ету және басқару»