Баишев Университеті

Баишев Университеті

Жұмыс берушілер кеңесі

Мамандарды даярлау сапасын арттыру және оны түпкілікті тұтынушыға бағдарлау, білім алушыларды  оқыту және жұмысқа орналастыру саласында университетке жәрдем көрсету, оқу процесін материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жақсарту, университет қызметіне қаржылық қолдау көрсету, қызмет бейіні бойынша кәсіпорындармен және ұйымдармен тиімді өзара іс-қимыл жасау мақсатында университетте Жұмыс берушілер Кеңесі құрылды .

Жұмыс берушілер оқу процесін жұмыс берушілердің сұраныстарына бейімдеуге, мамандарды даярлау бойынша бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жәрдемдесетін болады. Бұдан басқа, жұмыс берушілер мамандарды сапалы даярлау мақсатында еңбек нарығына зерттеулер жүргізуге, тұтынушылардың нақты сұраныстарына сәйкес оқу жоспарлары мен бағдарламаларын жетілдіру бойынша ұсыныстарды талдауға және енгізуге дайын. Кеңес шешімдері ұсынымдық және консультациялық сипатта болады.

Кеңес келесі міндеттерді шешеді:

Ø  еңбек нарығының заманауи талаптарын ескере отырып, сапалы білім беру ортасын қалыптастыру, Университеттің білім беру және ғылыми әлеуетін нығайту саласындағы міндеттерді шешуге жәрдемдесу;

Ø  жұмыс берушілердің ұсынымдарын ескере отырып, кәсіптік білім беру жүйесін дамытуға, түлектердің кәсіби құзыреттерін қалыптастыруға жәрдемдесу;

Ø  білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және сараптауға және кәсіптік практиканы өткізуге, сондай-ақ практика базаларын кеңейтуге, бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламаларын, жобалар мен іс-шараларды орындауға қатысу;

Ø  түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу.

Кеңес өз мүшелерінің тең құқылығы, жариялылық негізінде, университет ректоратымен және Ғылыми Кеңесімен тығыз байланыста жұмыс істейді.