[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Жас ғалымдар кеңесі

Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК) ерікті мүшелікке негізделген, қызметтік және кеңесшілік сипатқа ие ғылыми қоғам болып табылады. ЖҒК жас оқытушылардың, ғылыми қызметкерлердің және магистранттардың мүдделерін өкілдік етуге бағытталған.

ЖҒК өз қызметінде ҚР білім және ғылым саласындағы ұлттық басымдықтарды, университет ректорының бұйрықтарын, өкімдері мен нұсқауларын, университет жарғысы және стратегиялық құжаттарын, университеттің қазіргі жағдайы мен ішкі тәртібінің ережелерін басшылыққа алады.

Жас ғалымдар кеңесіне кафедра, деканат, ЖОО Ғылыми кеңесі ұсынған және 35 жасқа дейінгілер мүше бола алады.

ЖҒК мақсаттыры мен міндеттері:

– ЖҒК мақсаты С. Бәйішев ат. АУ жас кадрларын бекіту мен біліктілігін арттыру, жас ғалымдардың ғылыми бастамаларын дамытуға бағытталған ғылыми-зерттеу қызметінің дамуына жағдай жасау болып табылады.

– Университет үшін профильдік тақырып бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулерге қатысу.

– Оқу үррдісіне ғылыми зерттеулердің қорытындыларын енгізу арқылы оқ және ғылыми үрдістерді интеграциялауға жәрдемдесу.  

– Мемлекеттік, муниципалдық, ғылыми, қоғамдық және басқа ұйымдарда жас ғалымдар мен мамандардың мүдделеріне өкілдік ету.

– Ғылыми конференциялар, симпозиумдар және өзге де ғылыми іс-шараларға белсенді түрде қатысу арқылы университеттің ғылыми саясатын жүзеге асыруга жәрдемдесу.

– Ғылыми конкурстар мен жобаларға қатысу үшін өтініштер даярлауда жас ғалымдарды ақпараттық қамтамасыз ету.

Жас ғалымдардың ҒЗЖ нәтижелері баспаға шыққан монографиялар мен оқу құралдарында, сонымен қатар  оқытылатын пәндердің жекелеген тақырыптары  мен толық курс бойынша оқытылатын таңдау пәндерінің әзірлемелерінде көрініс тапты. Университет ПОҚ әзірлеген монографиялары мен ғылыми мақалаларын білім алушылар ғылыми жұмыстар, оның ішінде дипломдық және курстық жұмыстарды дайындау барысында қолданады.

ТКШ саласында біліктілікті арттыру курстары аясында ЖҒК мүшелері лекциялар оқыды.

Студенттермен этносаралық қатынастар мониторингі шеңберінде жас ғалымдар басшылығымен этносаралық қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеіп, сауалнама және жобаны зерттеу жүргізілді.

ЖҒК құрамы:

Аты-жөні 

Ғылыми (академиялықдәреже

1

Саитова Э. М. (төраға)

Заң ғылымдарының кандидаты

2

Баймукашева Ж.З. (төраға орынбасары)

Экономика ғылымдарының кандидаты

3

Конакбаева А. У.

магистр

4

Сарбасова А. О.

магистр

5

Жарасбаев Е. Е.

магистр

6

Демеубаева А. Т.

магистр

7

Дуйсебаева Г. А.

магистр

8

Мыргыясова М. А.

магистр

9

Умбетова А. Б.

магистр

10

Медеуов Е. К.

магистр

11

Мухина В. К.

магистр

12

Сартова А. М.

магистр

13

Шалабаева С. И.

магистр