Баишев Университеті

Баишев Университеті

Кафедра жетістіктері

Қазақ тілі мен әдебиеті ББ ҚР 21 жоғары оқу орындарының ішінен 10 орын алды.

«Атамекен» ҰКП-2020 рейтингінің мәліметтері бойынша Баишев универсиетінің Қазақ тілі мен әдебиеті ББ 43 ЖОО ішінен 22 орынды алды.

5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» 5 жыл мерзімге аккредиттелді (27.02.2017 ж. №1216 АВ сертификаты 26.02.2022 ж. дейін)

5В011700/6В01711 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» бакалавриатының ББ меңгерген түлектерге білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасының сыртқы ортасының оң факторларына мыналар жатады:

Білім беру бағдарламасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

АРТА ұлттық рейтингтеріне қатысу. АРТА-2017 Жоғары оқу орындарының тәуелсіз рейтингінде 5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы 23-тің 10-ын, 2018 жылы 20-дан 7-орынды алады (http://www.iaar.kz/ru/rejting/rejting-vuzov-2018).

Кесте 1

ҚР АРТА ЖОО-дарының 4 жылдағы тәуелсіз рейтингісінің қорытындысы

ББ бағдарламасының

атауы

Жылдар / алатын орындар

11

6В01711 Қазақ тілі мен әдебиеті

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

14

10

7

6

Кесте 2

АТАМЕКЕН «ҰЛТТЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ» ЖОО-дарының рейтингісінің қорытындысы.

ББ бағдарламасының

атауы

Жылдар / алатын орындар

1

6В01711 Қазақ тілі мен әдебиеті

2018

2019

2020

24

19

22

          2018 жылғы ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингінде «Атамекен» ҰКП 5В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ 51-дің ішінде 24-орынды иеленді, түлектердің жұмысқа орналасу пайызы 86%-ды құрайды (http://atameken.kz/ru/services/44-rejting-obrazovatel-nyh-programm-vuzov) 2019 жылы 45 – тен 19-орын, түлектердің жұмысқа орналасу пайызы 81%-ды құрайды. 2020 жылы 43-тен 22-орынға ие болды. түлектердің жұмысқа орналасу пайызы 71,43 %-ды құрайды..

Түлектердің жұмысқа орналасуын төмендегідей көрсетті:

2018-2019 жылдар түлектер контингенті- 59, мамандық бойынша жұмысқа орналасқан түлектер саны-56, жұмысқа орналасуы 95%; 2019-2020 жылдар түлектер контингенті- 75, мамандық бойынша жұмысқа орналасқан түлектер саны-52, жұмысқа орналасуы 69%;

Кесте 3. «5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша түлектерді жұмысқа орналастыру

Жылдар

Түлектер контингенті

Жұмысқа орналасқан түлектер саны

Түлектерді жұмысқа орналастыру, %

Мамандық бойынша

мамандығы бойынша емес

Оқуды жалғастырғандар

1

2018

61

50

82

2

2019

59

56

2

2

95

3

2020

75

52

69

Оқытушылардың, кафедралардың рейтингісінің мақсаты-ПОҚ қызметінің сапасын жақсарту және білім беру үдерісінің сапасын жетілдіру. Рейтингтік бағалау ПОҚ мен кафедра қызметінің нәтижелерін ғылыми, оқу, әдістемелік, тәрбие жұмысын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша салыстыруға мүмкіндік береді. Саралау қорытындысы бойынша Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушылары университеттің ТОП-30 үздік оқытушыларының қатарына кірді:

2017-2018 оқу жылындағы университет кафедраларының рейтингісінің қорытындысы бойынша Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы жетекші ІІ орын алады.

2017-2018 оқу жылында кафедраның аға оқытушысы, магистр Ермекбаева Г.Г. «Үздік әдістемелік жоба» байқауында университет бойынша І орын алды.

2018-2019 оқу жылында кафедраның аға оқытушысы, магистр Ермекбаева Г.Г.  жеке оқытушыларды саралау қорытындысы бойынша үздік ондықа енді.

2019-2020 оқу жылындағы университет кафедраларының рейтингісінің қорытындысы бойынша Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы жетекші V орын алады. Кафедра меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент Исина Ж.А. жеке оқытушыларды саралау қорытындысы бойынша үздік ондыққа енді. Ф.ғ.к., доцент Ниязова Ғ.М., аға оқытушысы, магистр Ермекбаева Г.Г. Тлеуова А. З.  2-ондыққа енді.

Тәуекелдерді жою бойынша жоспарланған іс-шаралар:университеттің ішкі ресурстарын тиімді пайдалану (ағылшын тілі курстарын ұйымдастыру) – кафедраның аға оқытушысы, магистр Ермекбаева Г.Г. 01.03.2017 ж. – 30.04.2017 ж. аралығында Баишев университетінің Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау институтында 72 сағат көлемінде ағылшын тілі курсынан өтті. 03.05.2018ж. ф.ғ.к., доцент Сұлтан Ж.И. British Council орталығынан ағылшын тілінің B2 деңгейіндегі сертификатқа ие болды;

Ф.ғ.к., доцент Исина Ж.А. 2018 жылы 26 наурыз – 7 сәуір аралығында Қазақ-Орыс халықаралық университетінде «Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру: практикалар мен перспектикалар» тақырыбындағы 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өтті (тіркеу нөмірі №6698, Ақтөбе қ, 2018ж.).

       2020-2021 оқу жылының қаңтар-ақпан айларында «5В011700–Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ төмендегі 4 курс студенттері Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау институты оқытқан «Жаңартылған білім беру мазмұны» 80 сағаттық курысынан өтті.

ҚР Білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі бұйрығымен кафедра доценті, ф.ғ.к. Ж.Сұлтан Дүниежүзілік банк (Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі) жобасының консультанты болып 1 – компонент маманы ретінде тағайындалды. (Қосымша 7.5. ҚР Білім және ғылым министрінің 04.09.2018 ж. №443 бұйрығы).