Баишев Университеті

Баишев Университеті

«Геоэкологические аспекты геотермальной энергетики» тақырыбында Телемост-лекция өткізілді.

20 қазан 2020 ж. күні «Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі» кафедрасының  5В070600/6В07231 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау», 5В070700/6В07221 «Тау-кен ісі», 5В070800/6В07211 «Мұнай газ ісі» мамандықтары/білім беру бағдарламаларының  2- 4 курс студенттеріне Мәскеу қаласындағы В. И. Вернадский атындағы Мемлекеттік геологиялық мұражайы Ресей Ғылым академиясы г.-м.ғ.к.  Черкасов С.В. «Геоэкологические аспекты геотермальной энергетики» тақырыбында Телемост-лекция   өткізілді.